TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu
8 Temmuz 2020
ISBN: 978-605-2249-47-5
DOI: 10.53478/TUBA.2020.117

Ulusal veya uluslararası alanda ortaya çıkan/çıkabilecek hukuki sorunların tespiti ile sorunların çözümüne yönelik önerilerin yer aldığı, konu hakkında gerçekleştirilmiş kapsamlı ilk çalışma olma özelliğini taşıyan “TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu” 8 Temmuz 2020 tarihinde yayımlandı.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Halil Akkanat, Prof. Dr. Hayrettin Çağlar, Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, Prof. Dr. Muhammet Özekes