Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri
2003
ISBN: 975-8593-36-6