Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Kavramlar
2004
ISBN: 975-8593-63-3