II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık”
2019
ISBN: 978-605-2249-39-0

TÜBA tarafından düzenlenen II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu'nda; su ürünlerinin mevcut durumu, su ürünlerinde yasal düzenlemeler ve kontrol mekanizması, insan sağlığı ve beslenmesinde su ürünleri, su ürünleri açısından çevresel risk faktörleri, su ürünleri tüketiminde kimyasal riskler gibi konular konunun uzmanlarınca detaylı olarak tartışıldı ve TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından raporlandı.

Prof. Dr. Kazım Şahin