Bilim Merkezleri Değerlendirme Raporu
2019
ISBN: 978-605-2249-40-6

Bilim merkezlerinin durumunu ortaya koymak ve bu doğrultuda hem mevcut bilim merkezlerinin daha etkin çalışması hem de bundan sonra kurulması muhtemel yeni merkezler için öneriler geliştirmek üzere TÜBA tarafından yayımlanan Bilim Merkezleri Değerlendirme Raporu’nun hazırlığı için oluşturulan komisyonun başkanlığını TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptı. Akademi Üyeleri’nden TÜBA Üyesi Doç. Dr. Bekir S. Gür ise çalışmanın raportörlüğünü üstlendi. Rapor, Akademi Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. Mustafa Safran, Prof. Dr. Erol Pehlivan ile Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Taşar’dan oluşan komisyonun titiz çalışmaları sonucu yayımlanandı.