Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği Raporu
2023
ISBN: 978-625-8352-60-3

TÜBA tarafından düzenlenen, akademisyenlerin yanı sıra çeşitli kamu ve özel kurum yöneticileri, enerji uzmanları ve dış paydaşların da dahil olduğu TÜBA− Doğal Kaynaklarda Verimlilik ve Alternatif Enerji Çözümleri Çalıştayı'nda TÜBA üyelerinin de yer aldığı alanında uzman katılımcılar, Türkiye’de ve KKTC’de alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanımının yanı sıra, doğal gaz ve hidrojen enerjisinin bir arada kullanıldığı yenilikçi sistemlerle ilgili teknik paylaşımlarda bulundu. Teknolojik paylaşımlara ek olarak Doğu Akdeniz ve Adalar denizindeki enerji jeopolitiği ile Türkiye'nin ve KKTC’nin bölgelerindeki hukuksal hakları da ele alındı. Doğal Gaz ve Alternatif Enerji Seçeneklerinde Zorluklar ve Fırsatlar başlıklı panel oturumunda ise enerji alanında KKTC ve Türkiye’nin yakın ve uzun vadede atması gereken adımlar ile teknolojik ve jeopolitik unsurlar bir arada değerlendirildi. Rapor; çalıştay ve panel kapsamında sunulan bildiriler esas olmak üzere, güncel literatürden taranan bilimsel çalışmaların derlenmesiyle hazırlandı.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Doç. Dr. M. Akif Ezan