4. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
10 Mayıs 2020
ISBN: 978-605-2249-43-7

Yazılı ve görsel medyada bilgi kirliliğinin yoğun olduğu COVID-19 küresel salgın sürecinde kamuoyunu sağlıklı bilgiye ulaştırmak adına; aralarında TÜBA, Akademi’nin Kanser, Gıda ve Beslenme ile Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, TÜBA Genç Akademi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de bulunduğu uzman bilim insanlarının bir araya gelerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan, en başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmaları ve alınan önlemlerle ilgili önemli ve açıklayıcı verileri içeren TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu; 10 Mayıs 2020 tarihli Güncelleme 4.0 versiyonu ile Covid-19’un ülkemizdeki ve dünyadaki güncel seyrini ve etkilerini gösterir veriler ışığında daha teorik ve kapsamlı bir metodla yeniden ele alındı.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut, Öğr. Gör. Mürsel Doğrul