Türkiye'nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri 1973-1999
2002
ISBN: 975-859-322-6

TÜBA tarafından önerilen proje çerçevesinde gerçekleştirilen ve Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların Fen Atıf Dizini (Science Citation Index- SCI) tarafından kapsanan kısmını içeren bir analiz verilmiştir. Amaç, Türkiye'de bilimin son yıllardaki gelişmesinin dinamiklerini saptamaktır.

Çalışmanın ana sahaları Sağlık, Mühendislik ve Temel Bilimlerde birbirinden çok farklı yayın yapma ve atıf alma geleneği olduğu gibi, alt dallarında da belirgin farklılıklar bulunabilmektedir. Bu nedenle, dergi atıf raporlarının verileri kullanılarak, her analizde dünyadaki eğilimler de referans olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Kitapta veriler ve istatistikler elden geldiğince yorumsuz verilmiştir.

Kitapta ayrıca yayınların niteliklerinin de bir analizi sunulmuştur.

Ersin Yurtsever , Sami Gülgöz, Ömer Asım Yedekçioğlu, Mine Tonta