Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (KUŞE)
2021
ISBN: 978-605-2249-74-1
DOI: 10.53478/TUBA.2021.016

Osmanlı ilmiyesine ait kıyafetlerin konu edildiği bu araştırmayla üç alana katkı yapılması hedeflendi. Öncelikle Osmanlı ilmiyesine yönelik kıyafet normunun ortaya çıkarılması ve dolayısıyla da teorik bir zeminin kurulması amaçlanıyor. Kuşkusuz Osmanlı ilmiyesi kıyafet normunun felsefi bir arka planı ve gerekçesi bulunuyor. Çalışmada söz konusu bu teorik plan ve gerekçenin tasarımı tartışılıyor. Diğer bir hedef ise Osmanlı ilmiyesine ait kıyafetlerin, ileride yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından, bir tasnife tabi tutulması Tasnif çalışmasıyla ilmiye kıyafetleri sınıflandırılacak, böylelikle kıyafetlerin birbirleriyle olan ilişkileri kurulabilecek. Üçüncü ve son hedef ise Osmanlı yükseköğrenim çalışmalarında ilmiye kıyafetlerinin bir alt disiplin olarak teşekkül etmesine zemin hazırlamak oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik