İklim Değişikliği Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Su Yönetimi
2024
ISBN: 978-625-8352-92-4
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-92-4

Çalışma, TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği ve Enerji Çalışma Grubu tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (İTÜ-KKTC) ev sahipliğinde düzenlenen “Doğal Kaynaklarda Verimlilik ve Alternatif Enerji Çözümleri Çalıştayı“nda yapılan bilimsel paylaşımlar ve tartışmaları özetliyor.

Su azlığının yanında, iklim değişikliğinin beklenen olumsuz etkileriyle birlikte su kaynaklarının giderek azalacağı neredeyse bütün araştırmalarda belirtiliyor. Çalıştay sırasında öncelikle KKTC’nin su kaynakları, havzaları, su yapıları, geri dönüşüm, atık su, su miktarı, ülkede tarih boyunca yaşanan kuraklık ve kıtlıklar, yer altı suları, akiferler, havza planlama ve sürdürülebilirlik ele alınarak bu bilgiler çerçevesinde, gündeme gelen sorunlar arasında; değişen iklim şartları ile su kaynaklarında yer zaman ve miktar açısından yaşanan değişikliklerle su potansiyeli açısından önemli bir eksikliğin olduğu, su azlığının yanında iklim değişikliğinin beklenen olumsuz etkileriyle birlikte su kaynaklarının giderek azalacağı, su stresine karşı alınabilecek en önemli çözümün “Doğru Su Yönetimi” olduğu, özellikle, anavatan Türkiye’den su temini KKTC’nin uzun süreli su kıtlığı karşısında alınabilecek en önemli çözüm olarak görüldüğü, entegre su yönetiminin zorunlu olduğu, sektörel bazlı su tahsis planlamalarındaki eksiklikler, membran teknolojilerinin atıksu ve gri su arıtımında kullanımı, KKTC yeraltı su kaynakları açısından potansiyeli olduğu ve bunların geri kazanılması gerekliliği, su yönetimi için enerji arzının zorunluluğu ve bunun için yenilenebilir enerji kaynakları ve özellikle karasal güneş enerjisi ile yüzer güneş enerji santrallerinin yaygın kurulumu öneriliyor. Ayrıca çalıştay süresince Kıbrıs adasını etkileyen deprem fayları ve özellikleri detaylı ele alınarak, 6 Şubat, 2023 Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremleri ve sonuçları çerçevesinde tartışılan Kıbrıs Adası depremselliği kitapta ayrı bir bölüm olarak sunuluyor.

Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin