G8 - G20 Joint Statements from Science Academies to World Leaders
2022
ISBN: 978-625-8352-18-4
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-18-4

TÜBA tarafından uluslararası ilişkiler ve bilimsel diploması odağında yürütülen bu eser, 2005-2022 seneleri arası G7, G8 ve G20 toplantıları özelinde hazırlanan bilim dünyasının liderler özelinde sundukları bilimsel yaklaşımlardır. G20 zirvelerinde, ilgili ülkelerin bilim akademilerinden oluşan Science-20 (S-20) çalışma grupları ortak sunumlar yayımladı. TÜBA bu süreç boyunca ortaya konulan 41 makalenin tamamı "G8-G20 Joint Statements from Science Academies to World Leaders"da derlendi. Bilim akademileri özelinde referans kaynak ve politika üreticiler için karar destek niteliğinde İngilizce olarak yayımlanan eser bilimsel literatürde yerini aldı.