Sorma-Bilme Dürtüsü ve Girişim Duygusu Nasıl Yok Ediliyor?
1. baskı 2002 - 2. baskı 2004
ISBN: 975-8593-26-9
Prof. Dr. M. Orhan Öztürk