TÜBA-KED, TÜBA tarafından 2017 yılına kadar yılda bir kez, daha sonra ise Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan  uluslararası, süreli bir dergidir. Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar, Akademi Konseyi tarafından belirlenen Yayın Kurulu tarafından alınır.

Türkiye Bilimler Akademisi "kültür varlığı" tanımını en geniş yelpazesi ile, toprak-su altında ya da üstünde olan, geçmiş dönemlere ait ya da geçmiş dönemlerden günümüze kadar süregelen, her türlü maddi kalıntı, kültürel doğal çevre ya da sözlü geleneği kapsayacak biçimde ele alır.

Bu bağlamda TÜBA-KED dergisi ilke olarak, TÜBA TÜKSEK kapsamında yapılan kültür envanteri çalışmalarının yanı sıra, dönem ve coğrafi bölge sınırlaması olmaksızın, kültür varlıkları kapsamına giren arkeoloji, kırsal ve kentsel mimari, mimarlık tarihi, kentsel arkeoloji, endüstriyel arkeoloji, etnoğrafya, etnobotanik, kültürel çevre, jeoarkeoloji, sözlü tarih, tarihi belgeler gibi ilgili her türlü belgeleme ve envanter çalışması ile bunların korunması, onarımı, sergilenmesi, topluma kazandırılması, kültür sektörü olarak değerlendirilmesiyle ilgili konulara açıktır; bu alanlarda bir forum oluşturma işlevini de yüklenir.

Prof. Dr. Harun Ürer, Doç. Dr. Ebru Erdönmez, Doç. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz, Doç. Dr. Mert Nezih Rifaioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli