TÜBA Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu, AASSA İklim Değişikliği ve Sağlık Komitesi’ne Seçildi

TÜBA Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu, AASSA İklim Değişikliği ve Sağlık Komitesi’ne Seçildi

TÜBA Asosye Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA) İklim Değişikliği ve Sağlık (Climate Change and Health-CCH) Komitesi'ne üye seçildi.

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin yakın zamana kadar görmezden gelindiği ve ihmal edildiğinin altını çizen Prof. Koyuncu bu durumun insan sağlığını etkilediği ve ileriye yönelik olarak bu etkinin daha da artacağının artık açıkça görüldüğünü söyledi ve “Bu sebeplerle iklim değişikliğinin sağlık etkilerini araştırmak üzere, Uluslararası Akademiler Arası Ortaklık (The Inter Academy Partnership- IAP) tarafından, dört farklı kıtada (IANAS-Amerika, NASAC-Afrika, AASSA-Asya ve EASAC-Avrupa) çalışma başlatıldı. Bu çalışma Asya kıtasında AASSA tarafından yürütülüyor. AASSA, CCH kısaltılmış adı ile İklim Değişikliği ve Sağlık Komitesi’ni özellikle iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve bu durumlardaki sulardan kaynaklanan hastalıklar konularında 3 yıl boyunca çalışmalar yürütmek üzere kurdu.” dedi.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu kimdir?
1974 yılında doğdu ve 1990 yılında Antalya Lisesi’nden mezun oldu. 1995 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği’nden bölüm ikinci olarak lisans derecesini aldı. 1997’de yüksek lisans 2001’de doktora eğitimlerini tamamladı. Doktora sonrası araştırmalarda bulunmak üzere 2002 yılında bir yıl süre ABD'de Rice University Civil and Environmental Engineering Department'da, 2003 yılında iki ay süre Belçika’da University of Leuven ve tekrar, 2004 yılında ABD'de Rice University'de bir yıl süre ile misafir profesör olarak bilimsel araştırma ve incelemelerde bulundu ve birçok projede görev aldı. 1996 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak başladı.

2012-2018 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, İTÜ Yönetim Kurulu ve Senatosu üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılında Mühendislik ve Fen Bilimleri Alanında En İyi Doktora Tezi Yöneticisi olarak YÖK Üstün Başarı Ödülü, 2008 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 2009 yılında ise Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ödülü’nü aldı, ulusal ve uluslararası birçok konferans düzenledi ve bilim kurullarında yer aldı. Pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşa üye olan Prof. Koyuncu’nun, pek çok dergide yayın kurulu üyeliği bulunuyor. Araştırma konuları; su ve atıksu arıtımı ve geri kazanımı, ileri su arıtım teknolojileri, deniz suyu arıtım teknolojileri, membran teknolojileri, membrana dayanan su filtresi geliştirilmesi, çevre nanoteknolojisi, altyapı planlama ve tasarım esasları ve arıtma tesislerinin hidroliği olan Prof. Koyuncu’nun bu konularda, 130 civarında Scientific Citation Index'e giren dergilerde yayınlanmış, 3500'den fazla atıf alan bilimsel makaleye sahip.

2014 yılından bu yana ise Ulusal Membran Teknolojileri (MEMTEK) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevini sürdüren TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Koyuncu aynı zamanda ABD’de Michigan State University Civil and Environmental Engineering Department’de misafir öğretim üyesi olarak ders verirken diğer yanda halen İTÜ’de çalışmalarına devam ediyor.