TÜBA Üyeleri Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

TÜBA Üyeleri Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarından oluşan ekibin,  bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesinde çok sayıda Akademi Üyesi de yer aldı.

Listeye Türkiye'den 195 isim girdi. TÜBA Üyeleri;Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Omar M.Yaghi, Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Zülfiqar A. Bhutta, Prof. Dr. Niyazi Serdar Sariçiftçi, Prof. Dr. Ekmel Özbay, Prof. Dr. Mustafa Tüzen, Prof. Dr. İlhami Gülçin, Prof. Dr. Jackie Y.Ying, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Prof. Dr. Aral Okay, Prof. Dr. Özcan Erel, Prof. Dr. Ali Mostafazadeh, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. Oğuz Okay, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Prof. Dr. Cemal Eringen, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Umran S. İnan, Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Salim Çıracı, Prof. Dr. Erhan Bişkin, Prof. Dr. Ziya Öniş, Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt, Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt, Prof. Dr. İlkay Erdogan Orhan, Prof. Dr. Saim Özkar, Prof. Dr. Fahrettin Kelestemur, Prof. Dr. Reşat Apak, Prof. Dr. Mehmet Doğan, Prof. Dr. A. Murat Tekalp, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Üner Tan, Prof. Dr. Özer Bekaroǧlu, Prof. Dr. A. Nihat Berker, Prof. Dr. Metin Balcı, Prof. Dr. Ekrem Savaş, Prof. Dr. Kazım Şahin, Prof. Dr. Erol Pehlivan, Prof. Dr. Taşkın Kavzaoğlu ve Prof. Dr. Metin Arık listede yer aldı. Diğer yandan Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü sahipleri Prof. Dr. Adrian Bejan, Prof. Dr. Fatih M. Uçkun, Prof. Dr. Cenk Ayata ve Prof. Dr. Hüseyin Arslan da en etkili bilim insanları arasında gösterildi. TÜBA Genç Akademi Üyeleri Prof. Dr. Sabri Arık, Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Prof. Dr. Murat Uysal, Prof. Dr. İdil Arslan – Alaton, Prof. Dr. Zeynep Aycan, Prof. Dr. Sinan Gezici, Prof. Dr. Z. Özlem Keskin Özkaya, Prof. Dr. Özgür B. Akan, Prof. Dr. Vural Gökmen, Prof. Dr. Seda Keskin Avcı, Prof. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Prof. Dr. Kaan Yetilmezsoy  ve Prof. Dr. Durmuş Ali Demir de listede yer alan isimler arasındaydı.

Ana bilim dallarına göre Türkiye'den listeye en çok bilim insanı 37 kişiyle kimya dalından girerken, klinik tıp 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler ile Mühendislik de 28'er bilim insanıyla üçüncü sırayı paylaştı. Diğerleri şöyle sıralandı; Fizik ve Astronomi 20, İletişim ve Bilgi Teknolojileri 17, Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık 10, Yer ve Çevre Bilimleri 8, Biyomedikal Araştırma 5, Matematik ve İstatistik 4, Ekonomi ve İşletme 3, Yapı ve Tasarım 2, Biyoloji 2, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler 1, Sosyal Bilimler 1.