TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yücel’e Avrupa Araştırma Konseyi Desteği

TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yücel’e Avrupa Araştırma Konseyi Desteği

TÜBA Genç Akademi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yücel tarafından 5 yıl süre ile yürütülecek olan DeepTrace Projesi, Avrupa Araştırma Konseyi (Consolidator Grant - ERC) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Derin denizlerde nanoparçacıklar yolu ile mobilize olan metallerin izini sürerek Okyanus Dünyaların yaşanabilirliği için izleyiciler geliştirmenin yanı sıra başta Karadeniz olmak üzere kritik redoks geçişlerinin görüldüğü derin deniz habitatlarını Güneş Sistemi’nde yeni keşfedilen okyanus-dünyalardaki hayat arayışına da katkı verecek şekilde oşinografi, nanoteknoloji ve astrobiyolojiyi kapsayan disiplinlerarası yaklaşımları içeren DeepTrace Projesi hakkında Dr. Mustafa Yücel şu şekilde konuştu: "Deniz arayüzlerinden sağlanan Fe, Mo, V, Ni, Cu ve Mn gibi redoks metalleri, Dünya'nın biyojeokimyasal döngülerinin evriminde çok önemli bir rol oynadı. Bu doğrultuda, Güneş Sisteminin Okyanus Dünyalarında yaşam arayışı, su ve organik madde gibi parametrelerin ötesine geçerek metal katalizörlerini tespit edebilmekten büyük fayda sağlayacak. Temel metabolizma sistemleri metal kümeleri ve nanopartiküller gerektirdiğinden; bunların oluşumu, tespiti ve Dünya'nın okyanus biyojeokimyasal yapısıyla bağlantısı, Europa ve Enceladus gibi Okyanus Dünyalar'ın deniz tabanından püskürtülen metal izleyicilerin bileşimlerinin anlaşılmasına olanak sağlayacak. DeepTrace, Dünya’nın deniz redoks arayüzleri boyunca nanopartikül kaynaklı katalizör metallerin mobilizasyonu konusunda çığır açan mekanikistik, analitik ve tahmine olanak veren bir çerçeve geliştirecek. Ana fikir, Dünya okyanuslarının ekosistem evriminin temelini oluşturan okyanus altı metal redoks katalizi kavramını oluşturup bunu okyanus dünyalarının yaşanabilirliğini keşfetmek için kullanmak. DeepTrace'de, derin deniz hidrotermal bacalar ve suboksik/anoksik denizler gibi Dünya analoglarını inceleyerek altı redoks metalinin nasıl birlikte hareket ettiğini ortaya çıkarmak için çok disiplinli deniz keşifleri gerçekleştirilecek. Proje son teknoloji yenilikçi yaklaşımları entegre ederek nanoparçacıkların çok elementli tespitini geliştirecek ve derin deniz sınırlarından nanoparçacık akışlarının tahmin edilmesini ve Okyanus Dünyalarının metabolik potansiyelinin çıkarılmasını sağlayacak bir çerçeve oluşturmak için yeni biyojeokimyasal modeller ortaya koyacak." dedi.