TÜBA-GEBİP Üyelerine “2019 ERC Consolidator Grant Ödülü”

TÜBA-GEBİP Üyelerine “2019 ERC Consolidator Grant Ödülü”

TÜBA-GEBİP Üyeleri Prof. Dr. Seda Ertaç ve Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl, Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) 2019 yılı Consolidator Grant Ödülü’ne layık görüldüler.

Ödülü yeni tasarladığı bir proje ile aldığını ve GEBİP kapsamındaki çalışmalarının kendisini Consolidator Grant Ödül’nü alması için yardımcı olduğunu dile getiren Prof. Ertaç, “GEBİP Ödülü’nün de verdiği destekle yapabildiğim laboratuvar ve saha çalışmaları beni ERC fonunu alabilmek için gerekli olan araştırma ve yayın seviyesine ulaştırdı. Bu açıdan GEBİP'in de önemli bir katkısı olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Prof. Dr. Seda Ertaç "Geniş ölçekli saha çalışmaları için ciddi miktarlarda fon gerektiği için, ödül, yapmak istediğim çalışmaları gerçekleştirebilmeme olanak sağlayacak."
Ödül projemi şu şekilde özetleyebilirim “Hem bireysel ekonomik çıktıları, hem de cinsiyet eşitsizliği, mültecilerin entegrasyonu gibi sosyal çıktıları kişilerin bireysel tercih ve yaklaşımlarının etkilediği, bu yaklaşımların çoğunun da çocuklukta oluştuğu biliniyor. Projenin amacı, akranların ve sınıf ortamının özelliklerinin bireylerin çocukluktaki tercih ve yaklaşımlarını nasıl etkilediğini anlamak, bu özellikler üzerinden randomize-kontrollü deneyler yaparak bu yaklaşımların pozitif şekilde değiştirilip değiştirilemeyeceğini incelemek. Bunun sonucunda, ekonomik açıdan verimsizliğe yol açan cinsiyet farklarını azaltmak, mültecilerin eğitime entegrasyonunu artırmak ve genel olarak eğitim başarısını yükseltmek mümkün olabilecek.”

ERC’in "bilimsel mükemmeliyet" kriterine göre seçilen ve alanında çığır açma potansiyeline sahip çalışmaları fonlayan bir ödül olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Seda Ertaç, ödülü almanın sahibi olduğu projenin bilimsel açıdan değerini gösterdiği için kendisine gurur verdiğini söyledi ve “Bunun yanında, böyle geniş ölçekli saha çalışmaları için ciddi miktarlarda fon gerektiği için, ödül, yapmak istediğim çalışmaları gerçekleştirebilmeme olanak sağlayacak. Ben 2013'ten beri Türkiye'de okullarda eğitimle ilgili saha çalışmaları yapıyorum. Bu ödül, bu alandaki çalışmalarımı kapsam olarak daha da genişletebilmemi ve hem bilimsel olarak cevabı bilinmeyen hem de eğitim politikaları açısından önemli sorulara ışık tutabilmemi sağlayacak. Bunun yanında, deneysel ekonomi Türkiye'de henüz az sayıda araştırmacının uzmanlaştığı, görece olarak yeni bir alan. ERC projesi kapsamında yeni doktora öğrencileri ve araştırmacılar yetiştirerek bu alanın ülkemizdeki gelişmesine de katkı sağlayabileceğimi umuyorum.”

Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl "Bu proje, Osmanlı hukuk tarihi alanını farklı bir bakış açısıyla yeniden kurmayı, tarih ve hukuk çalışmalarında yeni ufuklar açmayı vaat ediyor."
GEBİP Ödülü çerçevesinde yaptığı çalışmalarla ilgili “OTTOLEGAL: The Making of Ottoman Law: The Agency and Interaction of Diverse Groups in Lawmaking, 1450–1650” isimli projesi ile Ödüle layık görülen Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atçıl ise şu şekilde konuştu: “OTTOLEGAL, 1450 ile 1650 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk oluşumunu araştırıyor; sultanların kanunlarını ve âlimlerin fetvalarını inceleyerek, farklı grupların kanun yapma sürecindeki katılımını ve etkileşimini ortaya koymayı amaçlıyor. Proje, hukuki normların oluşumunda sultanlar ve âlimler gibi aktörlerin iyi bilinen rollerini araştırmanın ötesine geçerek yerel gruplar, loncalar, tüccarlar, vakıf kurucuları, gayrimüslimler gibi aktörlerin rollerini anlamaya çalışacak ve Osmanlı hukukunun melez özelliğini ortaya çıkaracak. OTTOLEGAL ekibi, projenin ana kaynakları için meta veriler, tanıtım, transkripsiyon, çeviri ve bilimsel analiz yazıları içeren bir veri tabanı hazırlayacak. Ek olarak, üç monografi ve seçilmiş kaynak metinler içeren bir kitap yazılacak, iki uluslararası konferans düzenlenecek ve tebliğler iki ciltte yayınlanacak. Bu proje, Osmanlı hukuk tarihi alanını farklı bir bakış açısıyla yeniden kurmayı, tarih ve hukuk çalışmalarında yeni ufuklar açmayı vaat ediyor.”

Ödülün, araştırmasıyla ilgili tüm masrafları karşıladığını, sağladığı imkânlar sayesinde geniş bir araştırmacı topluluğu ile birlikte modern öncesi dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk normunun oluşumu problemi üzerine eğileceklerini ifade eden Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atçıl, entelektüel ve sosyal açıdan önemli sonuçların ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), 2007 yılında 7. Çerçeve Programı kapsamında kuruldu. 7. Çerçeve Programı'nda 7.5 Milyar Avro’luk bütçesi olan ERC, Ufuk2020 Programı kapsamında bütçedeki payını 7. ÇP’ye göre %60 artırarak 13.1 Milyar Avro’luk bütçesi ile Ufuk2020’nin en büyük bütçeli programı oldu. 2019 yılında tüm Avrupa’da -ikisi Türkiye’den- 301 araştırmacı ERC Research Grant kazandı. Şimdiye kadar Türkiye’den 7’si sosyal, 2’si yaşam ve 17’si mühendislik bilimlerinde olmak üzere 26 araştırmacı Consolidator Grant Ödülü’nü kazandı. 

Prof. Dr. Seda Ertaç kimdir?
Ekonomi alanında lisans derecesini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 2006’da Kaliforniya Üniversitesi’nden (UCLA) aldı. 2006-2008 yılları arasında Chicago Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde göreve başladı. Ertaç’ın temel uzmanlık alanı deneysel ekonomidir. Üzerinde çalıştığı ana konular ekonomik kararlarda cinsiyet farklılıkları, ekonomik yaklaşım ve tercihlerin çocuklukta gelişimi, eğitimde ve işyerlerinde özgüven, çalışma motivasyonu ve performansı artırabilecek politikaların incelenmesidir. Ekonomi, psikoloji ve nöro-bilimin kesişimindeki araştırmaları TÜBİTAK, TÜBA, ABD Ulusal Bilim Kurumu (NSF), Bilim Akademisi, British Academy ve Russell Sage Foundation tarafından desteklenen ve saygın uluslararası dergilerde (Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, PNAS) yayınlanan Ertaç, 2013’te Türkiye Bilimler Akademisi’nin Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne, 2017’de ise BAGEP ve TÜBİTAK Teşvik Ödüllerine layık görüldü.

Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl kimdir? 
The University of Chicago’da doktora derecesini aldı (2010), aynı yıl Harvard Hukuk Fakültesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. City University of New York, Queens College’da öğretim üyesi olarak çalıştı (2010-2014). Ulema tarihi, İslam hukuk geleneğinde felsefe ve hukuk ilişkisi, Osmanlı-Safevî ilişkisinde ulemanın tavrı, Memlüklerden Osmanlılara geçişte hukuk vb. konular hakkında çok sayıda yayınlanmış çalışması bulunmaktadır. 2015 yılında TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi olan Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl, 2014 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.