TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Derin Orhon'a  2003 Yılı İTÜ Özel Yayın Ödülü

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Derin Orhon'a 2003 Yılı İTÜ Özel Yayın Ödülü

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Derin Orhon, Science Citation Index'de taralı kaynaklarda yayımlanan bilimsel makalelerde, İTÜ'de en çok yayın yapan üç öğretim üyesine verilen "2003 Yılı İTÜ Özel Yayın Ödülü"ne lâyık görüldü.