Avrupa İktisat Tarihçileri Derneği Başkanı TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Şevket Pamuk

Avrupa İktisat Tarihçileri Derneği Başkanı TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Şevket Pamuk

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Şevket Pamuk, Temmuz 2003'te, European Historical Economics Society'nin (Avrupa İktisat Tarihçileri Derneği) 2003-2005 yılları için Dönem Başkanlığı'na seçildi.