TÜBA’nın Türk Dünyası Yaz Okulları Devam Ediyor

TÜBA’nın Türk Dünyası Yaz Okulları Devam Ediyor

TÜBA, Türk Dil Kurumu (TDK), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Uluslararası Türk Akademisi (Turkic World Educational and Scientific Cooperation Organization-TWESCO) arasında imzalanan protokol kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla hazırlanan ‘Enerji’ ve ‘Türkoloji’ Yaz Okulları 18-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek. Türk Devletleri VI. Yaz Okuluna başvurular için son gün 5 Temmuz 2024 şeklinde belirlendi.

2022 yılına kadar TÜBA tarafından toplam 4 kez düzenlenen ve son 2 yıldır paydaşlarla iş birliği içinde organize edilen yaz okulları; Türk ve akraba topluluklarının yaşadığı kardeş, komşu ve yakın ülkelerin bilim insanları arasında köprü oluşturmak, diplomatik olarak yakınlaşmalarını ve ilişkilerinin gelişmesini sağlamak üzere başlatıldı. 2024 yılında ise “New Energy Technologies Summer School” ve “Türkoloji Yaz Okulu” başlıklarıyla eş zamanlı olarak planlandı.

Türk dünyasına yönelik aynı dönemde 2 Yaz Okulu
New Energy Technologies Summer School; hem geleneksel hem de modern yaklaşımlara odaklanarak çeşitli enerji teknolojilerinin öğretilmesi ve tartışılması etrafında şekilleniyor. Program, katılımcılara enerji teknolojileri alanındaki en son gelişmeler, güncel problemler ve fırsatlar hakkında kapsamlı dersler sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, enerji üretiminin temel ilkeleri ve yerleşik yöntemlerinin yanı sıra gelecekteki enerji taleplerini karşılamak için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere de odaklanıyor. Program; enerji üretimi, yönetimi ve sürdürülebilirliğine yönelik yeni yaklaşımların da tartışılacağı ve katılımcıları geleceğin enerji çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya teşvik edebilmek üzere Termodinamikte Geleneksel Enerji Kaynakları, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Hidrojen Enerjisi Teknolojileri gibi pek çok başlık altında eğitim alacak.

Türk Dünyası’nın geçmişten günümüze uzanan ilmi ve fikri tarihi, arkeolojisi ile dil ve edebiyatı ana teması üzerine kurulan “Türkoloji Yaz Okulu” ise; Türkoloji alanında çalışan genç akademisyenlerin etkileşimleri için, devam ettikleri proje ve çalışmalarını sundukları, birikimlerini artırdıkları, akademik ağ içerisinde güçlü ilişkiler kurabildikleri bir platform oluşturmayı hedefliyor. Türk devletlerinin iş birliği ve Türk Dünyası bütünleşmesi konularında çalışan bilim insanlarının katılım sağlayacağı yaz okulu; Türk devletlerinden genç akademisyenleri bir araya getirecek, Türk Dünyası’nın tarihi, arkeolojisi, dili ve edebiyatı konularında teorik ve pratik bilgilerini derinleştirecek. Ayrıca katılımcıların bilimsel yayın, sunum yapma ve araştırma fonlarından yararlanma gibi birbiriyle ilişkili alanlarda becerilerini geliştirmelerine katkı sunacak. Türk Dünyası Kavramı, Türk Devletleri Tarihi, Türk Dünyası Arkeolojisi Türk Dünyası Sanat ve Düşünce Tarihi, Türk Dilleri ve Çağdaş Türk Dillerinin Genel Özellikleri dersleri de yaz okulu programında yer alacak.