TÜBA’dan Türk Dünyasına “Temel Bilimler ve Akademik Hayatın Gereksinimleri” Yaz Okulu

TÜBA’dan Türk Dünyasına “Temel Bilimler ve Akademik Hayatın Gereksinimleri” Yaz Okulu

TÜBA tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle hazırlanan Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TDUBAB) “Temel Bilimler ve Akademik Hayatın Gereksinimleri” Yaz Okulu, 26-30 Eylül 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

2017 yılından bu yana TİKA iş birliği ile düzenlenen “Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği Yaz Okulu/International Law, Diplomacy And Cooperation” başlıklı yaz okulu üç yıl üst üste yapıldı. TÜBA, küresel pandemi dolayısıyla iki yıl ara vermek zorunda kaldığı Yaz Okulu’nu 2022 yılında “Temel Bilimler ve Akademik Hayatın Gereklilikleri”  başlığıyla programladı. Salgının seyrinin hafiflemesiyle birlikte 2022 yılı Yaz Okulu’na başvuruları almaya başlayan TÜBA, Türk dünyasına yönelik hazırladığı programı “Temel Bilimler ve Akademik Hayatın Gereksinimleri” temasıyla öğrencilerle buluşturmak için hazırlanıyor. Yaz Okulu, TÜBA’nın İstanbul Süleymaniye’de bulunan ve 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen “Rabi Medrese”de düzenlenecek. Programa Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Cezayir, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan ve Ürdün’den 35 yaş altındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası çalışmalarını yürüten akademisyenler başvurabilecek.

Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmak için daha fazla temel bilime ihtiyaç olduğundan hareketle, 2022 yılının Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler Yılı (IYBSSD2022) olarak ilan edildiğini de hatırlatan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Bu kararla BM üyeleri, BM kurumları ve diğer küresel, bölgesel ve alt-bölgesel örgütler yanı sıra akademi, sivil toplum, uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşları ile beraber sürdürülebilir kalkınma için temel bilimlerin önemini vurgulamayı ve bu konuda farkındalık oluşturulmasını amaçlıyor.  Bu kapsamda TÜBA olarak Yaz Okulu’muzun temasını temel bilimler olarak belirledik. Yaz Okulu boyunca temel bilimler üzerine farklı bilim disiplinleri özelinde verilecek tematik dersler bilim ve akademi dünyasının önemli başlıklarından olan yaratıcı yayınlar, araştırma teknikleri, bilimde şüphe, eleştirel yaklaşımlar,  akademide dürüstlük ve akademik etik konularıyla desteklenecek.” dedi.

30 katılımcıya tam burs
“Bu yılki temasıyla Yaz Okulu temel bilimlerin Türk devletleri ve halkları arasındaki önemine dikkat çekmek istiyoruz. Ders programı kapsamında modern mühendislik ve tıp eğitiminin yanı sıra araştırma konusunda temel bilimlerin rolü üzerinde de durulacak. Aynı zamanda temel bilim eğitiminde karşılaşılan zorluklar, dünyada, gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de temel bilimler eğitimi gibi pek çok başlık program dahilinde değinilecek konular arasında yer alıyor. Beş gün süresince devam edecek olan program sosyal aktiviteleri de içerecek. 30 katılımcının tam bursla katılacağı Yaz Okulu’nda TÜBA üyeleri ve alanında uzman bilim insanları tarafından verilecek olan derslerin tamamı İngilizce olacak.” dedi.

Yaz Okulu’na başvuracak olan temel bilimler alanlarından birinde yetkin, konuyla ilgili alanlarda çalışan ve İngilizceye hâkim adayların; aşağıda yer alan formla birlikte; özgeçmişleriyle birlikte Yaz Okulu’na katılım gerekçelerini, referans mektuplarını ve diğer istenen belgeleri tamamlayıp  20 Temmuz 2022'ye kadar summerschool@tuba.gov.tr adresine göndermeleri gerekiyor.