TÜBA'dan 6 Dilde İslam’da Bilim ve Teknik

TÜBA'dan 6 Dilde İslam’da Bilim ve Teknik

TÜBA, Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 5 ciltten oluşan İslam’da Bilim ve Teknik adlı eseri Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Kırgızca olarak yayımladı.

Prof. Sezgin’in “Wissenchaft und Technik im Islam” adıyla Almanca kaleme aldığı ve ardından Türkçesi ilk defa TÜBA tarafından basılan eser yine Akademi tarafından kısa süre önce Rusça ve Kırgızcaya da çevrildi.

Prof. Sezgin’in çalışmalarının farklı dillerde milyonlara ulaşması onun ilmine ve bu adanmış ömrüne borcumuzdur.
Prof. Sezgin’in hayatını bilim tarihine dair gerçekleri açığa çıkarmaya adadığını ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, hocanın dehası, çalışkanlığı, yeteneği Türk İslam dünyasında karanlık kalmış, gün yüzü görmemiş ve Batı’nın işgaline uğramış bilgiyi özgürleştirmiştir dedi. Prof. Sezgin’in kurduğu Frankfurt’taki Arap – İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü ve Müzesi ve İstanbul’daki İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı ve Müzesinde İslam dünyasındaki bilim insanlarının ürettikleri teknolojinin; astronomi, coğrafya, gemicilik, zaman ölçümü, geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, mimari, teknik ve harp tekniği sahalarındaki alet ve cihazların modellenerek sergilendiğini de hatırlattı.

Prof. Sezgin’in çalışmalarının farklı dillerde milyonlara ulaşması onun ilmine ve bu adanmış ömrüne borcumuzdur diyen Prof. Şeker şöyle devam etti: “TÜBA olarak İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş; Astronomi; Coğrafya, Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik; Tıp, Kimya, Mineraller ve Fosil Oluşumlar; Fizik ve Teknik, Mimari, Savaş Tekniği, Antik Objeler, Orientleştirici Stilde Avrupa Camı ve Seramiği olmak üzere 5 ciltten oluşan eseri titiz bir çalışmayla Türkçeye çevirdik ve ilk defa 2007 yılında yayımladık. Özellikle Türkçeye çevirisi Türkiye ve Türk dünyası için çok değerli bir aşama oldu. Baskısı tükenen eserin Türkçesini bu yıl 5. kez okurla buluşturduk. TÜBA, Kırıkkale Üniversitesi, İBTAV ve Manas Üniversitesinin protokolüyle İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş adlı ilk cilt Kırgız ve Rus diline de çevrildi ve araştırmacılar, Orta Asya bilim akademileriyle paylaşıldı. Eseri farklı dillerde yayınlanarak okurun anadilinde okumasını sağlamayı çok önemsiyoruz. Bu anlamda daha önce yayımlanan Almanca, çevrilen ve baskıları tükenen İngilizce ve Fransızca dillerini de yeniden yayımladık. Bu değerli eserin yayını ve dağıtımındaki desteklerinden dolayı İslam Bilimi Tarihi Araştırma Vakfı (İBTAV), BAYKAR Holding ve Türkiye Teknoloji Vakfı'na (T3 Vakfı) teşekkürlerimizi ayrıca belirtmek isteriz." dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin kimdir?
24 Ekim 1924’te Bitlis’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’nde İslami Bilimler ve Orientalistik alanında öncü bir yere sahip olan Alman orientalist Hellmut Ritter ’in yanında öğrenim gördü. Ritter’in, tavsiyesi üzerine bir gündeki bilimsel çalışma saatini 18 saate çıkardı. Üniversitemizdeki bu caddeye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin, hayatını İslam Bilimler Tarihi araştırmalarına adamış, bu disiplinin yaşayan en büyük otoritesi olarak kabul edilen bir ilim insanıdır. Yararlandığı hiçbir kaynağı çeviriden değil, dilin kendisini öğrenerek orijinal dilinden okudu. Bu yolla 30’a yakın yabancı dil öğrendi. 1961 yılında Almanya’ya giden Fuat Sezgin, Frankfurt Üniversitesi’nde önce misafir doçent olarak dersler verdi. 1965 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde profesör oldu. Çalışmalarını otuz yıla yakın bir süre, Frankfurt’ta bulunan Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’ne bağlı, aynı zamanda kurucusu ve direktörü olduğu Arap-İslam Bilimler Tarihi Araştırmaları Enstitüsü’nde yürüttü. Bu enstitüde İslam Bilim Tarihi ile ilgili 1400 civarında kitap yayımladı. Kendisine ait el yazma eserlerden oluşan 10 bin kitaplık kütüphanesindeki kitapları ciltçiliği öğrenerek kendisi ciltledi. Prof. Dr. Sezgin, Goethe Üniversitesine bağlı, Arap-İslam Bilimler Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müzesinin de kurucusudur. Bu müzede İslam Bilim tarihi ile ilgili 800 civarında obje yeniden Fuat Sezgin’in bilimsel çalışmalarının ağırlık noktası Arap-İslam kültür çevresinde tabii bilimler tarihi alanı oldu ve bu alanda 1965 yılında habilitasyon çalışmasını yaptı. Henüz İstanbul’da iken başladığı 7./14. yüzyıldan itibaren gelişen Arap-İslam edebiyatı tarihi çalışmasına (Geschichte des arabischen Schrifttums) Almanya’da da devam ederek, orientalistik çalışmaları için kaynak eser haline gelmiş ve hala aşılamamış 13 ciltlik eserinin ilk cildini 1967’de son cildini ise 2000 yılında yayımladı. Geschichte des Arabischen Schrifttums İslam’ın ilk döneminde uğraşılmış, dini ve tarihi edebiyattan coğrafya ve haritacılığa kadar bütün ana ve yan bilim dallarını konu alan Sezgin, Arap-İslam Bilimleri Enstitüsü için hazırladığı bilimse l araç ve gereçlerin benzerlerini yaptırarak, 25 Mayıs 2008 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul İslam, Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin açılmasında öncü rol oynadı.

Suudi Arabistan Kral Faysal Vakfı’nın İslami Bilimler Ödülü’nü 1978 yılında alan ilk isim olan Prof. Sezgin, Almanya Federal Cumhuriyeti’nden üstün hizmet ödülü de aldı. İran İslami Bilimler Kitap Ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü. TÜBA, TÜBİTAK, Fas Bilim Akademisi ile Kahire, Şam ve B Vakfınaağdat’ta bulunan Arap Dil Akademisi’yle ortaklaşa çalışmalar yaptı. 30 Haziran 2018’de vefat etti.