TÜBA Üyesi Prof. Orhan, AB Çalışma Grubu’na Seçildi

TÜBA Üyesi Prof. Orhan, AB Çalışma Grubu’na Seçildi

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan TÜBA’nın önerisiyle, “Tek Sağlık” üst başlığında kurulacak olan Avrupa Birliği (AB) Çalışma Grubu’na üye olarak katkı sağlamak üzere davet edildi.

Avrupa Komisyonu'nun bağımsız Baş Bilimsel Danışmanları Grubu (GCSA) ve SAPEA Konsorsiyumu ile birlikte çalışarak Avrupa Komisyonu'na bağımsız ve şeffaf bilimsel tavsiyelerde bulanan Bilimsel Tavsiye Mekanizması (SAM); SAPEA, GCSA'nın bilimsel görüşünü temellendirecek bir “Kanıt İnceleme Raporu” hazırlamak üzere, eş başkanlığının Prof. Jakob Zinnstag ve Prof. Tyra Grove Krause tarafından yapılacak uluslararası ve disiplinler arası bir çalışma grubu oluşturdu.

Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Orhan, Avrupa Komisyonu'nun SAM'ı desteklemek üzere Seçici Kurul tarafından yapılan bağımsız incelemenin ardından AB'nin ‘Tek Sağlık’ için sektörler arası kanıta dayalı yönetişim konulu uluslararası ve disiplinler arası çalışma grubuna seçildi.

Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan kimdir?
1972 yılında Ankara’da doğdu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinden mezun oldu, 1996 yılında TÜBİTAK-Bilimadamı Yetiştirme Grubu bursu ile aynı üniversitede Farmakognozi alanında 1. yüksek lisansını bitirdi. 2. yüksek lisansını, Japon Eğitim Bakanlığı bursu ile Japonya Ryukyus Üniversitesinde ve doktorasını 2002 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde  tamamladı. 2003 yılında TÜBİTAK-NATO bursuyla Kanada-Winnipeg Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2004 yılında doçent, 2009’da profesör unvanını aldı. 2011-2014 arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde kurucu dekanlık yaptı, 2016-2024 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlık görevini yürüttü.

TÜBA ve İslam Dünyası Bilimler Akademisi Asli Üyesi, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Başkanı, Avusturya İlaç Araştırma Ajansı (ADSI) Uluslararası Bilim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Prof. Orhan, Avrupa Fitokimya Derneği (PSE) Güneydoğu Avrupa & Türkiye temsilcisi olarak görev yaptı. SCI’ce taranan bilimsel dergilerde yayınlanan 290 adet makalesi, 4 adet kitabı, 4 adet patenti, 6 adet patent başvurusu ve bir lisanslı ürünü bulunuyor. H indeksi 53 (WoS), 58 (Scopus) olup, TÜBA-Loreal Genç Bilim Kadını, Gazi Üniversitesi Onur Ödülü, İslam İş birliği Teşkilatı Bilim Ödülü, Altın Havan Bilim Ödülü, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü, OWSD (Organization of Women in Science in Developing Countries) Asya-Pasifik Bölgesi Genç Bilim Kadını Ödülü, İlaç Eczacılık Sağlık ve Bilim Teknolojileri Vakfı (İVEK) Başarı Ödülü, Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) Kimya alanında Bilim Ödülü gibi ulusal ve uluslararası çeşitli ödüllere sahip olan Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, 2024 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı olarak görevini yürütüyor.