TÜBA Üyesi Prof. Öniş Dünya Sıralamasında

TÜBA Üyesi Prof. Öniş Dünya Sıralamasında

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ziya Öniş, research.com’un çalışmasında seçilen “En İyi 1000 Bilim İnsanı” arasında yer aldı.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Öniş, 3.028’i aşkın profil arasından Hukuk ve Siyaset Bilimi alanında Türkiye’de birinci olurken dünya sıralamasında 187. sırada yer aldı. Çalışma; Microsoft Academic tarafından toplanan H-endeksi verileri kullanılarak elde edilen sonuçlar ve yalnızca Hukuk ve Siyaset bilimi alanında yayınlanan bilimsel makaleler için H-endeksi en az 20 olan önde gelen bilim insanlarını içeriyor. Sonuçlar 166.880 bilim insanının Google Akademik ve Microsoft Akademik Grafiği üzerinde yapılan titiz çalışmalarla ortaya konuluyor.

Araştırma; Dünya çapındaki akademisyenlere, girişimcilere ve karar vericilere ve tüm bilim camiasına, belirli araştırma alanlarında önde gelen uzmanların kim olduğunu keşfetme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Dünya sıralaması
Türkiye sıralaması

Prof. Dr. Ziya Öniş kimdir?
Koç Üniversitesi'nde uluslararası politik ekonomi profesörü olan Prof. Öniş, Koç Üniversitesi Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Merkezi (GLODEM) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne katılmadan önce Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı (1984-1999), aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde de dersler verdi. Lisans ve yüksek lisans derecelerini iktisat alanında London School of Economics and Political Science'dan aldı. Doktorasını ise kalkınma iktisadi alanında Manchester Üniversitesi'nde tamamladı. Prof. Öniş'in son dönem çalışmaları küresel kriz sonrasında oluşan yeni dünya düzeni, yükselen güçlerin ekonomi politiği, kapitalizmin farklı türleri arasındaki rekabet süreçleri, küreselleşmenin ve demokrasinin geleceği temaları üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Öniş'in çalışmaları Review of International Political Economy, Third World Quarterly, New Political Economy, Development and Change, Political Science Quarterly, Globalizations, Journal of Democracy, Turkish Studies başta olmak üzere saygin sosyal bilimler dergilerinde yayımlandı. TÜBİTAK Sosyal Bilimler Bilim Ödülü ve Koç Üniversitesi Üstün Başarı Ödülünü alan Prof. Dr. Ziya Öniş 2012 yılında TÜBA üyesi seçildi.