TÜBA Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi Cumhurbaşkanlığı Himayelerine Alındı

TÜBA Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi Cumhurbaşkanlığı Himayelerine Alındı

TÜBA’nın 2014 yılında başlattığı Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi (TİBKM) Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Proje kapsamında son olarak Aralık 2017’de baskısı gerçekleştirilen 12 eserle birlikte toplam 20 eser yayımlandı.

TÜBA tarafından Kalkınma Bakanlığı’nın malî desteğiyle yürütülen proje kapsamında Türk-İslâm medeniyet havzasında üretilen Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, diğer Türk Lehçelerinde yazılmış 100 eserin bilim dünyasına ve gelecek kuşaklara kazandırılması amaçlanıyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesiyle zengin bilim ve kültür mirasımıza ait çeşitli bilim alanlarında yazılmış eserlerin çeviri yazı (transliterasyon), tıpkıbasım veya çevirileri ve tahkikleri yapılarak bilim dünyasına ve gelecek kuşaklara kazandırıldığını vurguladı. Başkan Acar; Türkiye’mizin ulusal bilimler akademisi TÜBA’nın “bilim insanlığını özendirme ve bilimsel anlayışı yaygınlaştırma” işlevleri doğrultusunda yürütülen Projenin ülkemizin bilimsel ve topyekün gelişimi için gerek duyulan millî bilinç, özgüven ve motivasyona katkı bakımından da önemli olduğunu söyledi ve “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlangıcından beri ön yazılarıyla onurlandırdıkları TİBKM Projemizin Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, Akademimiz ve bilim insanlarımız bakımından ayrıca büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu proje yanında TÜBA Ödül törenlerimiz de 2015’ten beri Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilmektedir. TÜBA ve bilim camiamız bakımından çok değerli yüksek teveccüh ve himayeleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kalbî şükranlarımızı arz ediyorum. Bu eserlerin bilim dünyasına kazandırılmasında emek ve katkısı olan bilim insanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.” dedi.

TİBKM Projesi kapsamında şimdiye kadar tamamlanan “Osmanlı Müellifleri, İsaguci: Mantığa Giriş, Kitâb-ı Nûr-u Hadakat el-Ebsâr ve Nûr-u Hadîkat el-Enzâr, Hoca Dehhânî Divanı, Enisü'l-Celis, Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri (1845-1878), Şehzâde Dîvânı Defterleri: Manisa Şehzâde Sarayı Dîvânı (1544-1594), Şemseddin Sami - Resimli Kâmûs-ı Fransevî, Fenn-i Terbiye, Mantık Başlangıç Risâleleri, es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, Ferec ba‘d eş-Şidde, Tezkeretü'l-Evliyâ, Üsûlûcyâ, Vâkı‘ât-ı Rûz-merre I-IV, Levâmi‘u'n-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor, Târîh-i Ungurus ve Hümayunname” başlıklı 20 eser yanında, aralarında İskendernâme, Kitâbü'l-Menâmât, Sofracı Divanı, Asarı Bakiye, Enverî Tarihi’nin yer aldığı diğer eserler de bilim dünyasına kazandırılacak.