TÜBA Genç Akademi Üyesi Prof. Dr. Zeki Candan, AB Çalışma Grubu’na Seçildi

TÜBA Genç Akademi Üyesi Prof. Dr. Zeki Candan, AB Çalışma Grubu’na Seçildi

TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi, Biyomalzeme ve Nanoteknoloji Araştırma Grubu | BioNanoTeam Kurucusu ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Candan, Avrupa Birliği COST Action CA19118 Çalışma Grubu’na seçildi.

Prof. Candan, çalışma grubunun 35 farklı ülkeden çok sayıda bilim insanıyla bir araya gelme fırsatı sunduğunu söyledi ve “EsSENce (CA19118 – High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications) isimli Avrupa Birliği COST Aksiyonu karbon esaslı nanomalzemelerle güçlendirilmiş ileri teknoloji kompozit malzemelere odaklanıyor. Avrupa ve uluslararası düzeyde bir inovatif bilimsel merkezin geliştirilmesini amaçlıyor.” dedi.

Prof. Dr. Zeki Candan kimdir?
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde dönem 2.si olarak 2003 yılında, yüksek lisans çalışmalarını 2007 yılında, doktora çalışmalarını ise 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans, doktora öğrenimi ve doktora sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya ve Çin’de bulunan birçok üniversite ve araştırma kurumunu ziyaret ederek bilimsel araştırma ve incelemelerde bulundu, alanında dünyanın önde gelen bilim insanları ile bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Bunlar arasında kompozit malzemeler/biyomalzemeler/yenilenebilir enerji alanında dünyanın en büyük laboratuvarı olarak ifade edilen ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan The University of Maine, Advanced Structures & Composites Center – ASCC de yer alıyor. Candan ayrıca; 2005-2006 arasında MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği’nde Genel Sekreterlik görevini üstlenerek özel sektörde de çalıştı.

Nanobilim/nanoteknoloji ve biyomalzemeler/sürdürülebilir malzemeler alanlarında Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları gerçekleştiren çok disiplinli bir araştırma grubunun da kurucusu olan Zeki Candan, laboratuvar ortamında ortaya konulan Ar-Ge çalışmalarının katma değer yaratarak inovasyona dönüşmesi noktasında sanayi kuruluşları ile yoğun işbirlikleri gerçekleştiriyor. Araştırma Grubu nanoteknoloji, biyomalzemeler, yeşil malzemeler, kompozitler, termal analizler, Endüstri 4.0, biyoenerji, inovasyon ve girişimcilik ana temalarında bilimsel proje, sanayi projesi, makale ve patent çalışmalarına sahip bulunuyor. Yapmış olduğu bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan bilgileri hem ulusal hem de uluslararası konferans/kongre/sempozyum/çalıştay/panel gibi etkinlikler aracılığıyla toplum ile paylaşıyor.

2019 yılında TÜBA GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü) Ödülünün sahibi olan Candan, 2020 yılında TÜBA Genç Akademi Üyesi oldu. 2006-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde çalışan Prof. Dr. Zeki Candan, akademik hayatını 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’da sürdürüyor.