TÜBA GEBİP Üyesi Prof. Körhasan’a “Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers” Ödülü

TÜBA GEBİP Üyesi Prof. Körhasan’a “Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers” Ödülü

TÜBA GEBİP Üyesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan, dünyanın en prestijli bilim destekleme kuruluşlarından biri olan Almanya Alexander von Humboldt Vakfı Deneyimli Araştırmacılar için Humboldt Araştırma Bursu'nu (Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers) kazandı. 

Prof. Körhasan başarılı bilim insanları arasında uluslararası akademik iş birliğini teşvik eden ödül kapsamında dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Dresden Teknik Üniversitesi (Technische Universität Dresden) Fizik Bölümü’nde Kuantum Fiziği Öğretimi üzerine ortak bilimsel araştırmalar yürütecek.

Alexander von Humboldt Vakfı, üstün vasıflı yabancı ve Alman bilim insanı arasındaki değişimi teşvik eder. Yabancı uyruklu, doktorasını tamamlamış, üstün başarılı bilim insanlarını; cinsiyetine, etnik kökenine, milliyetine, dinine ya da dünya görüşüne bakmaksızın; araştırma bursu vermek suretiyle, Almanya’da bir meslektaşı ile birlikte araştırmalar yapması için destekler. Doktora sonrası araştırmacılar ve deneyimli bilim insanları için iki farklı kategoride araştırma bursları ve ödüller verir. Her araştırmacı kendisine ait bağımsız bir proje ile bir Humboldt Araştırma Bursu ve/veya Ödülüne başvurabilir ve Almanya’da kendi seçtiği bir konuk üniversitede veya enstitüde araştırmalarını yürütebilir. Bursiyer seçimi, adayların evrensel bilimsel nitelikleri üzerinden gerçekleştirilmekte olup, belirli uzmanlık alanları için herhangi bir kontenjan sınırlaması söz konusu değildir. Araştırmacılar sağlanan bursun yanı sıra, kapsamlı aile yardımları, Almanca dersleri ve seyahat masraflarına destek gibi ek yardımlar alır. Bursiyer, tüm dünyaya yayılmış olan Humboldt Vakfı ağının bir üyesi olur. Alexander von Humboldt Vakfı, Alman-Türk akademik iş birliğini desteklemek amacıyla, fen bilimleri alanında ayrıca ek burslar veriyor. Bu bursları kazananlar, Vakfın diğer programlarından burs kazanmış, farklı alanlardan bilim insanlarıyla bağlantı kurma imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca, her iki ülke arasındaki bilimsel iş birliğini ve fen bilimleri alanında bilgi alış verişini teşvik edici nitelikteki toplantıları da destekler. Genellikle Nobel ödüllü Alman bilim insanlarının başkanlığını yaptığı vakıftan şimdiye kadar 30 binin üzerinde burs alan araştırmacı arasından 50 bilim insanı Nobel Ödülü aldı.

Prof. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan kimdir?
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Maryland Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Fizik Bölümlerinde uluslararası bilimsel araştırmalar yaptı. 2017 yılı TÜBA GEBİP ve 2020 yılı BAGEP Ödülü sahibi olan Prof. Körhasan, çalışmalarını halen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde sürdürüyor.