TÜBA GEBİP Üyesi Prof. Figen AB Çalışma Grubu’na Seçildi

TÜBA GEBİP Üyesi Prof. Figen AB Çalışma Grubu’na Seçildi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya-Metalurji Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBA Genç Akademi Üyesi Prof. Dr. Aysel Kantürk Figen, Avrupa Birliği COST Action CA19118 Çalışma Grubu’na seçildi.

Prof. Dr. Aysel Kantürk Figen Çalışma Grubu’ndaki üye/araştırıcılık görevini 2024 yılına kadar sürdürecek.

“CA19118 - High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications” Çalışma Grubu’nun amacı, karbon bazlı (nano) malzemelerle güçlendirilmiş gelişmiş ve yeni nesil kompozit malzemelere odaklanarak, Avrupa ve uluslararası düzeyde bir inovasyon bilimsel merkezi geliştirilmesidir. Gelişmiş fonksiyonel özelliklere sahip kompozitlerin sensör geliştirme alanındaki uygulamaları üzerine odaklanmaktadır.

Prof. Dr. Aysel Kantürk Figen kimdir?
1980 yılında Dobriç-Bulgaristan’da doğdu. Lisans eğitimini 2003 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisansını ve doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği’nde tamamladı.

YTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 2005 yılı araştırma görevlisi olarak başladığı akademik çalışmalarına 2015 yılından itibaren öğretim üyesi olarak devam eden Prof. Figen’in çalışmaları, bor içerikli malzemelerde, metal hidrürlerde ve karbon temelli aminlerde hidrojen depolanması, katalitik hidrojen üretimi ve nano ölçekli katalizörlerin sentezlenmesi ile sürdürülebilir enerji sistemlerindeki uygulamaları üzerine odaklandı. Bununla beraber, borlu kompozitlerin hazırlanması, yapısal özelliklerinin tayin edilmesi ve güncel uygulama alanlarındaki kullanılmalarını inceleyen çalışmaları bulunuyor. Hidrojen enerjisi ve katalizör teknolojileri alanlarındaki çalışmaları, yerli kaynaklar kullananılarak yeni metotların uygulanması üzerine öne çıkıyor. Enerji depolama ve biyoteknoloji gibi öncelikli alanlardaki gereksinimleri karşılamak amacıyla, aktif katalitik nano parçacıkların, makromoleküler taşıyıcıların ve adsorban gibi fonksiyonel malzemelerin nanoteknolojik bir üretim tekniği olan elektrospin ile tasarlanmaları üzerine çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar DPT, SANTEZ, BOREN ve BAPK gibi kurumlarca desteklenen toplam 13 adet projede araştırmacı ve 8 adet projede yürütücü olarak araştırma-geliştirme deneyimi kazandı. TÜBİTAK-Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan “Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA)-Bosphorus” çerçevesinde, Avrupa Birliğinin 2050 yılına kadar karbonsuz ekonomiye geçişi hedefine katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası ikili iş birliği projesinde Türkiye tarafı yürütücülüğünü üstlendi.

2019 yılından itibaren Kimya Metalurji Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu Koordinatörlüğü görevini de sürüdüren Prof. Figen 2020-2021 yılları arasında YTÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığını görevinde bulundu, Temmuz 2021 yılında Ulusal Hidrojen Teknolojileri Derneği yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Eylül 2021 tarihinden itibaren de Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak idari görevine devam ediyor. Bununla beraber, enerjinin verimli depolama yöntemleri ve endüstriyel süreçlere entegrasyonu ile ilgili çalışamlarına devam ediyor.

Prof. Dr. Aysel Kantürk Figen’in uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 65 adet makalesi, 5 adet uluslararası kitap bölümü bulunuyor. Yaptığı çalışmalar kendi alanında öncü ve etkin olan International Journal of Hydrogen Energy, International Journal of Energy Research, Energy, Applied Catalysis A-General, Applied Catalysis B-Environmental gibi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Scopus veri tabanına göre, toplam 755 adet (h-index:17) atıf yapıldı.

Dr. Aysel K. Figen, YTÜ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de sürdüren 2020 yılında, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’ne layık görüldü.