TÜBA-GEBİP 2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı

TÜBA-GEBİP 2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) Yıllık Değerlendirme Toplantısı, 17-19 Kasım 2023 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Araştırmalarıyla ön plana çıkan genç bilim insanlarını ödüllendiren ve Türkiye’de yapacakları nitelikli araştırmaları teşvik eden GEBİP’le üstün başarılı genç bilim insanları üç yıl boyunca mali ve akademik olarak destekleniyor. TÜBA Genç Akademi’nin doğal üyesi de olan ödül sahibi bilim insanlarının yürüttükleri araştırma sunumlarının gerçekleştirildiği ve tartışıldığı Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı aynı zamanda üstün başarılı genç bilim insanları, Akademi üyeleri, bilim insanları, TÜBA ve üniversiteler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesine de hizmet ediyor.

Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel toplantı, 17 Kasım’da açılış konuşmalarıyla başlayacak ve ardından TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Fikrettin Şahin’in “Biyoteknolojinin Dünü, Bugünü, Geleceği”, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan’ın, “İlaç Keşfinde Deniz Biyoçeşitliliğinin Rolü” ve Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in “Sosyal İşbirlikleri Ağı Olarak Sosyopark” konulu Genç Akademi Konferansıyla devam edecek. Programın ikinci günü GEBİP Ödül sahibi genç bilim insanları, gün boyunca Fen Bilimleri I-II, Mühendislik Bilimleri I-II, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal Bilimler alanında toplam 6 eş zamanlı oturumda bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunumlarını yapacaklar. Oturumlarda projelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili konular ele alınacak. Ardından tüm ödül sahipleri ve akademi üyelerinin katılımıyla genel bir değerlendirme oturumu yapılacak. Oturumlara akademisyenler ve öğrenciler de katılabilecek.

TÜBA-GEBİP hakkında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Akademi’nin bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirme ve gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltme” ve “bilimsel başarıları ödüllendirme” amaçları doğrultusunda, 2001 yılından beri yürüttüğü “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödülleri Programı” (TÜBA-GEBİP), ülkemizin en saygın ve özgün ödül programlarından biri. Araştırmalarıyla ön plana çıkmış üstün başarılı genç bilim insanlarını ödüllendirmeyi ve Türkiye’de yapacakları nitelikli araştırmaları teşvik etme ve desteklemeyi içeren program kapsamında bugüne kadar 610 üstün başarılı genç bilim insanı ödüllendirildi. Uluslararası arenadaki rekabet ticari, siyasi ve stratejik olarak nitelikli insan gücü üzerinden yürüyor. Gençlerimizin niteliğini artırmak ve uzun soluklu kılmak için birlikte gayret ediyoruz.” dedi.

Başkan Şeker ayrıca; TÜBA-GEBİP Ödülleri kapsamında 2023 yılı başvurularının değerlendirilmesi ve ödül verileceklerin belirlenmesine ilişkin GEBİP Alan Değerlendirme Komiteleri, GEBİP Ana Komitesi ve Akademi Konseyi tarafından yürütülen çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti. Ayrıca TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen TÜBA-GEBİP Ödülü’yle birlikte 2023 yılında; Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de verileceğini söyledi. TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı 19 Kasım’da düzenlenecek sosyal programla sona erecek.