TÜBA Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı

TÜBA Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı

TÜBA, ülkenin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, bunları ilgili kurum ve kişilerle paylaşmak sorumluğunu yerine getirmek üzere düzenlediği T"ÜBA Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı"nda deprem felaketlerini 20’nin üzerinde farklı bilim disiplininden 50’ye yakın akademisyenle tüm açılardan ele aldı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in konuşmalarıyla açılan toplantı AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın konuşmasıyla başladı. Doğu Anadolu Fay Hattı’nda 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem Türkiye’de 10 il ve yaklaşık 13,5 milyon nüfuslu bir bölgeyi etkilemişti. Türkiye’yi ve Suriye’yi içine alan depremlerin teknik açıları yanında sosyal ve ekonomik boyutları değerlendirme toplantısında ele alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) hazırladığı rapor başta olmak üzere diğer tüm araştırmalar ve saha çalışmaları toplantıda masaya yatırıldı. Farklı alanlardan bilim insanlarını hibrit formatta bir araya getiren TÜBA, Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısında konuyu farklı bakış açılarından ele aldı. “Türkiye’deki Geçmiş Depremlerin Analizi ve Mevcut Depremlerin Durum Tespiti”, “2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremlerinin Oluşturduğu Sorunlar ve Etkileşimi” ile “Türkiye’yi Bekleyen Olası Depremler ve Farklı Bilim Disiplinlerinin Önerileri” başlıklarında üç ana oturumdan oluşan değerlendirme toplantısına 23 üniversiteden bilim insanı katıldı.

Multidisipliner bir yaklaşımla planlanan değerlendirme toplantısında yer bilimleri ve depremlere yönelik teknik analizler derinlemesine tartışıldı. Afet yönetimi, eğitim, ekoloji ve çevre, tarım ve hayvancılık, kriz yönetimi ve iletişim, şehir planlaması, psikoloji, hukuk, halk sağlığı konularında çok boyutlu olarak deprem öncesi ve sonrası başlıklar ele alındı.