TÜBA Ders Kitapları Serisinde ‘İleri Enerji Sistemler ve Çevre’

TÜBA Ders Kitapları Serisinde ‘İleri Enerji Sistemler ve Çevre’

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç ve ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilay Sezer Uzol’un İleri Enerji Sistemleri ve Çevre adlı eseri TÜBA Ders Kitapları Serisinde yayımlandı.

TÜBA’nın Türkiye’nin stratejik hedeflerine yönelik önem arz eden öncelikli ve güncel konulara dair bilimi temel alan çalışmaları desteklediğini ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Şeker toplumda bilimsel düşünme ve bilimi yaygın kılmayı amaçlıyoruz ve ilgili ders kitaplarının hazırlanmasını destekliyoruz dedi.

Başkan Şeker şunları kaydetti “TÜBA olarak başta Enerji Çalışma Grubumuzun bilimsel etkinlik ve yayınları olmak üzere gerçekleştirdiğimiz bilimsel etkinlerimizde enerjiye ayrı konuma sahip. Ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sağlayabilecek bilimsel yayın ve kaynakları, ülkemiz ve dünya literatürüne kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eser de enerjinin etkin, verimli ve çevreci kullanımı konusundaki bilimsel ve teknolojik gelişimin kayıt altına alınmasını sağlayacak kapsamlı, tematik ve yetkin bir kaynağa duyulan ihtiyaca binaen hazırlandı. “İleri Enerji Sistemleri ve Çevre” Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri olan enerji ve çevre ilişkisini ele alıyor, sürdürülebilir enerji stratejilerini bilimsel veriler ışığında açıklayarak tüm enerji alternatifleri üzerine bilgiler içeriyor.”

Eserin TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde verdiği Enerji Sistemleri ve Çevre dersi notlarından üretildiğini söyleyen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kakaç “Eserde nükleer enerji sistemleri de dahil tüm enerji üretim sistemlerini inceledik ve sekiz bölüm olarak hazırladık. Kitabın her bölümünde örnek çözümlerle, teorik bilgilerin uygulamada nasıl kullanıldığı ve performans analizleri açıklığa kavuşturuluyor. Diğer taraftan, her bölüm sonunda problemler ve referans kaynaklar veriliyor. Bu kitabın Makine Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği lisans ve lisansüstü öğrencileri ve aynı zamanda bir referans kitabı olarak enerji santrallerini işleten ve tasarımında çalışan mühendis ve araştırıcılar için de faydalı olacak.” dedi.

Prof. Dr. Sadık Kakaç kimdir?
1 Ekim 1932’de Çorum'da doğdu. İlköğrenimini Çorum’da başlayarak 1950 yılında Çorum Lisesi’nden mezun oldu. 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dip.-Ing derecesini aldı. Prof. Kakaç, İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi (1955-1958) olarak Isı Tekniği Kürsüsüne katıldı. Daha sonra, Nükleer Mühendisliği çalışmak üzere burslu olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne (The Massachusetts Institute of Technology - MIT) gitti; MIT’den 1959’da Makine Mühendisliği'nden SM derecesi ve 1960’ta Nükleer Mühendisliğinde SM derecesini aldı ve İTÜ’ye döndü. 1960 yılında İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü'nün kuruluşunda önemli rol oynadı. 1961 yılında, ODTÜ Rektörü Sayın Turhan Fevzioğlu’nun daveti ile ODTÜ’de göreve başlayan Prof. Kakaç, 1961 yılında Filiz Konnolu ile evlendi. Daha sonra 1962’de UNESCO Bursu ile İngiltere'ye gitti ve Manchester Victoria Üniversitesi'nden 1965 yılında doktora derecesini aldı.

Prof. Dr. Sadık Kakaç akademik hayatına 1961’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak başladı. 1967’te doçent ve 1970’te profesör oldu. Farklı devlet ve araştırma görevlerinde bulundu. 1970-1978 yılları arasında Atom Enerjisi Komisyonu üyeliği yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kurulu Üyesi (1972-1980) seçildi. 1975- 1976 yıllarında bir süre TÜBİTAK Genel Sekreter Vekilliğini yürüttü. Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri (1978-1980) olarak atandı ve Türkiye'yi yurt dışında çeşitli bilimsel çalışmalarda temsil etti. NATO Bilim Komitesi Üyesi (1979-1980), OECD NEA Yönlendirme Komitesi (1978-1980), ve CENTO Bilimsel Koordinasyon Kurulu (1972-1974) görevlerinde bulundu. ODTÜ'de Makine Mühendisliği Başkanı olarak görev yaptı (1976- 1978), ardından Miami Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne misafir profesör olarak davet edildi (1980-1982).

1982-2008 tarihlerinde Miami Üniversitesi’nde çalışan Prof. Dr. Sadık Kakaç 1989 yılı Alexander von Humboldt Ödülü (Almanya), 1994 yılı Türk-Amerikan Bilim Adamları Birliği Bilim Ödülü, 1997 yılı Amerika Makina Mühendisleri Birliği (ASME) Isı Transferi Anma Ödülü, 1997 yılı Uluslararası Isı ve Kütle Transferi Merkezi (ICHMT) Hizmet Ödülü, Shang-hai Elektrik Enerjisi Enstitüsü Şeref Profesörü, Xian Jiatong Üniversitesi Şeref Danışmanı, Ghandi Teknoloji ve Yönetim Enstitüsü Şeref Profesörü, 1998 yılında Ovidius Üniversitesi (Romanya) Şeref Doktorası, 1999 yılında Reims Üniversitesi (Fransa) Şeref Doktorası, 1999 yılı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Hizmet Ödülü ve 2000 yılı TÜBİTAK Hizmet Ödülü sahibidir.

1998’de Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi Üyesi, 2013’te TÜBA Şeref Üyesi, 2013’te Brezilya Bilimler Akademisi Üyesi ve 2013’te ASME Şeref Üyesi oldu. Uluslararası Hidrojen Enerji Dergisi, Uluslararası Isı ve Kütle Transferi Dergisi, Uluslararası İletişim Isı ve Kütle Transferi Dergisi, Uluslararası Deneysel Isı Transferi, Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği Dergisi ve Uluslararası Isı Bilimleri Dergisi editörlüğü yaptı.

1999’da TÜBA Üyesi seçilen Prof. Dr. Sadık Kakaç, 2007 yılından bu yana TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Doç. Dr. Nilay Sezer Uzol kimdir?
1976’da Balıkesir’de doğdu, 1993’te Ankara Fen Lisesi’nden mezun oldu. ODTÜ Havacılık Mühendisliği Bölümü’nden 1998’de lisans derecesini aldı. Yüksek lisans derecesini 2001’de ve doktora derecesini 2006’da araştırma görevlisi olarak çalıştığı Penn State Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden ve Yüksek Başarımlı Hesaplama yan dal derecesini de 2001’de Penn State Üniversitesi Yüksek Başarımlı Hesaplama Enstitüsü’nden aldı. Akademik hayatına 2007’de başlayarak, 2007- 2015 yıllarında TOBB ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Ayrıca, 2013-2015 yıllarında akademik izinli olarak TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nde Özgün Helikopter Projesi’nde görev alarak helikopter aerodinamiği ve tasarımı alanında endüstride çalıştı. 2017 yılında doçent unvanını alan Dr. Uzol, termodinamik, akışkanlar dinamiği, aerodinamik, sayısal yöntemler, rüzgâr enerjisi, helikopter aerodinamiği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve yüksek başarımlı hesaplama alanlarında dersler vermektedir. Araştırma çalışmalarına hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve yüksek başarımlı hesaplama alanlarında, özellikle akışkanlar dinamiği ve aerodinamik, döner kanat aerodinamiği, helikopter ve rüzgâr türbini rotor aerodinamiği ve tasarımı konularında çalışmalarına devam ediyor.

Prof. Uzol 2015’ten bu yana ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.