TÜBA “Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda”ya Dikkat Çekiyor

TÜBA “Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda”ya Dikkat Çekiyor

TÜBA; Akademi bünyesinde oluşturulan Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ile Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunun iş birliğiyle Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 21-23 Eylül 2023 tarihleri arasında "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu"nu düzenleyecek.

Tarımda yapılan hatalı uygulamalar ve son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren iklim değişikliği nedeniyle tarımda ortaya çıkan biyoçeşitlilik kaybı ve olası etkilerinin tartışılacağı sempozyumda konuyla ilgili güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri uzmanlarınca ele alınacak, sempozyumun hemen ardından ise ivedilikle hazırlanacak olan rapor kamuoyuyla da paylaşılacak. İlgili bakanlıklardan temsilcilerin, devlet ve vakıf üniversitelerinden öğretim üyelerinin, çeşitli mesleki derneklerden ayrıca özel sektörden alanında araştırıcı, uzman ve yöneticiler katılacak.

Dünyanın dengesi bozulurken bedelini topyekün ödüyoruz
TÜBA’nın bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunma ve danışmanlık yapma sorumluğuyla hareket ettiğini ifade eden TÜBA başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ülkenin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirmenin, bunları ilgili kurum ve kişilerle paylaşmanın Akademi’nin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Sempozyumun da bu önemli çıkış noktasından hareketle hazırlandığını ifade eden Şeker, hayati önem taşıyan biyoçeşiltlilik, tarım ve gıda konularında Dünyanın alarm verdiğini ifade etti. Başkan Şeker, “Doğanın dengesi benzersiz bir sistem dahilinde çalışıyor. Eğer bu zincirden bir halkayı çıkarırsak bütün sitemin yapısı değişir. Biyoçeşitlilik yaşamın hayati unsurlarını temsil ediyor, dünyanın dört bir yanında ormanlar yanıyor, kentleşmenin hızı kesilmiyor, iklim değişikliği de dahil tüm bunların bedelini sadece bir ülke ya da toplum değil bütün dünya olarak ödüyor, toplumsal, ekonomik etkilerini çok sert bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla tüm bunların önüne geçmek için yapılan her çalışma aslında hepimiz için. Bu sempozyumla tarımsal biyoçeşitliliğin önemi ve değeri, yapılan hatalı tarımsal uygulamalar üzerinde duracağız. Hayvancılık da, insan sağlığı da ve dahi gıda güvenliği de tüm bu başlıkların en önemlileri arasında ve derinlemesine ele alınacak. Biyoçeşitliliği nasıl koruyacağız? Bunun için neler yapmalıyız? Ne zaman ve nasıl yapmalıyız? soruları, yaşamımız, geleceğimiz, çocuklarımızın ve insanlığın geleceği için çok önemli sorular. Akademimiz, programın hemen ardından bu analizlerin sonuçlarını ve soruların cevaplarını karar alıcılarla, politika üreticilerle paylaşacak. Gereken etkiyi uyandırmasını umuyor, topyekün bir eylem planı ile bir an önce hareket geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Başkan Şeker, çalışma grubu başkanları Prof. Dr. Kazim Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile çalışma grubu üyelerine emekleri dolayısıyla teşekkür ederek, katılımcı bilim insanlarına sağlayacakları katkı nedeniyle minnettar olduğunu söyledi.