TÜBA, Bilim İnsanlarını Sokak Hayvanları için Bir Araya Getiriyor

TÜBA, Bilim İnsanlarını Sokak Hayvanları için Bir Araya Getiriyor

TÜBA, bilim temelli rehberlik ve danışmanlık işlevi çerçevesinde, sokak hayvanlarıyla ilgili sosyal ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere Fırat Üniversitesi ev sahipliği ve Elazığ Belediyesi'nin katkılarıyla 11 Haziran 2024 tarihinde “Sokak Hayvanları: Toplumsal Sorunlar ve Halk Sağlığı Sempozyumu"nu gerçekleştirecek.

Bilimsel araştırmalar yapmak ve bu doğrultuda öncelikleri belirlemek üzere program ve projelerini hayata geçiren TÜBA, Türkiye’nin bilim stratejileriyle ilgili raporlar hazırlayarak bu bilgileri ilgili kurumlarla paylaşıyor. Bu kapsamda TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazim Şahin yürütücülüğündeki TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan; akademisyenler, veterinerler, sağlık profesyonelleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve uzmanlar yer alacağı sempozyumda; sokak hayvanlarının yönetimi ve refahı konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, sürdürülebilir ve etkili çözümler geliştirmeyi hedefleniyor. 30’u aşkın katılımcının tespit ve çözüm önerilerini paylaşacağı programda, toplumu bilinçlendirme ve duyarlılığı artırma yönünde stratejiler oluşturulacak, sokak hayvanlarına yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları planlanacak. Bu kapsamda “Sahipsiz Evcil Hayvanlar ve Halk Sağlığı, Sahipsiz Evcil Hayvanların Topluma Kazandırılmasında Sürdürülebilir Çözümler, Evcil Hayvanlar ve Sağlık ile Zoonotik Hastalıklar” başlıklı 4 oturum düzenlenecek.

Sokak hayvanları, doğru yönetilmediğinde hem kendileri için hem de toplum için ciddi sorunlar oluşturabildiğini ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker sempozyumun, sokak hayvanlarının refahını artırmak, insan sağlığı üzerindeki riskleri azaltmak ve toplumsal huzuru sağlamak için çeşitli paydaşları bir araya getirdiğinin altını çizdi.

Sokak hayvanları konusunda etkili stratejiler geliştirilecek.
Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesi, bulaşıcı hastalıkların yayılması ve çevreye verdikleri zarar gibi konuların sempozyumda ele alınacak temel meseleler olduğuna dikkat çeken Başkan Şeker özellikle zoonotik hastalıkların, sokak hayvanları aracılığıyla insanlara bulaşabilen hastalıkların halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Sokak hayvanlarının neden olduğu gürültü, trafik kazaları ve kamu düzenini bozma gibi sorunların da toplumsal huzursuzluğa yol açabildiğini söyledi.

Şeker şöyle konuştu: “Sokak Hayvanları: Toplumsal Sorunlar ve Halk Sağlığı Sempozyumu, halk sağlığını koruma, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme ve toplumun genel refahını artırma amacıyla büyük bir önem taşıyor. Bu sempozyum, uzun vadeli çözüm önerileri sunarak, sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut sorunların etkin bir şekilde ele alınmasına katkıda bulunacak. Sempozyum süresince sağlanacak tartışma ortamları, bilgi ve tecrübe paylaşımı için değerli bir zemin hazırlayacak. Bu etkinlik, katılımcıların mevcut bilgilerini güncellemelerine, yeni bakış açıları kazanmalarına, etkili stratejiler geliştirmelerine imkan tanıyacak. Sempozyum sonunda konuşmacıların bildirileri kapsamlı bir kitap olarak yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve politika üreticilerin faydasına sunulacak.” dedi.

Sorunun sosyal medya, STK, ticari ve siyasi grupların baskısı altında sağlıklı, objektif değerlendirilememe riski taşıdığını belirten Prof. Şeker “Konu bilimsel veriler ışığında; şehircilik planlaması, sosyo-kültürel etkileşim sosyolojisi ve evrensel değerler doğrultusunda ekosistem ve biyoçeşitlilik gibi birçok parametreyi ilgilendirdiğinden bu unsurları ve bunlara bağlı multidisipliner bakışı göz ardı etmemek gerekir. TÜBA olarak konuyu; insan sağlığı başta olmak üzere gelecek nesillere yönelik koruyucu çevre bilinciyle, herkesin üzerine düşen sorumluluk ve hakları gözeterek hassasiyetle ele aldığımızı belirtmek isteriz.” dedi.

Başkan Şeker ayrıca; katkılarından dolayı Elazığ Belediyesi Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları’na, ev sahiplikleri için Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve ekibine, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu yürütücüsü Prof. Dr. Kazim Şahin ve çalışma grubu üyelerine, Akademi üyelerine, bilim insanlarına, kurum ve kuruluş yönetici ve uzmanlarına, emeği geçen tüm çalışan ve paydaşlara teşekkür etti.