TÜBA Asosye Üyesi Prof. Bakırdere RSC’ye Danışman Üye Seçildi

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Bakırdere RSC’ye Danışman Üye Seçildi

TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu (The Royal Society of Chemistry - RSC) tarafından Danışman Üye (Fellow Member) seçildi.

1841 yılında kurulan ve Thomas Graham’ın ilk başkanı olduğu RSC, kimya bilimine önemli katkıları, stratejik ve özgün çalışmaları olan bilim insanlarını uzun yıllardır Danışman Üye seçerek onurlandırıyor. Prof. Bakırdere de dünyanın en başarılı bilim insanlarının yer aldığı hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Danışman Üye seçilmiş olmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. The Times Gazetesi’nde de “Danışman Üye RSC” üye listesi resmi olarak ilan edildiği bilgisini verdi.

RSC’nin 181 yıllık bir geçmişi ve dünya çapında 50.000’den fazla üyesi bulunuyor. Uluslararası platformda kimya alanında önemli katkılar sağlayan saygın bilim insanlarını bir araya getiren RSC topluluğu, kimya alanında yaygın, etkisi yüksek bilimsel çalışmaların sürdürülmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Prof. Dr. Sezgin Bakırdere kimdir?
1 Haziran 1980’de Elazığ’da doğdu. Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden 2001 yılında bölüm ve fakülte birinciliği ve üniversite ikinciliği dereceleri ile mezun olduktan sonra Analitik Kimya Anabilim Dalında yüksek lisansını 2003 yılında tamamladı. 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Doktora Eğitimini başarı ile tamamlayan Dr. Bakırdere doktora eğitiminin bir kısmını Kanada Ulusal Araştırma Merkezi’nde sürdürdü. 2012 yılında doçent, 2017 yılında profesör unvanını alan Dr. Bakırdere çeşitli kurum/kuruşlarca desteklendi. 1’i TÜSEB, 27’si TÜBİTAK projesi olmak üzere toplam 47 bilimsel araştırma projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev aldı. Uluslararası saygın dergilerde yayınlanan 279 makaleye, uluslararası saygın yayınevlerince basılan 2 kitaba, ulusal/uluslararası sempozyumlarda sunulan 183 bildiriye ve 2022 yılına ait ulusal bir patente sahip. Prof. Bakırdere’nin güncel H-indexi 31olup toplam bilimsel yayınlarının aldığı toplam alıntılama sayısı 3419’dur. Yaptığı çalışmalar ile ulusal/uluslararası platformlardan 2019 Yılı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N.PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü ve 6 adet TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda akademik danışman olarak Türkiye ve bölge geneli birincilik ve ikincilik ödülleri olmak üzere toplam 16 ödül kazanan Dr. Bakırdere 2015 yılında seçildiği TÜBA Asosye Üyeliğinin yanında dünya genelinde 200 üyesi bulunan Küresel Genç Akademi üyeliğine 2018 yılında seçildi, bu görevlerine hala devam ediyor.

Akademik hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde devam eden Prof. Bakırdere 8’i devam eden 27 yüksek lisans ve yine 8’i devam eden 17 doktora tez çalışmasında danışman /eş danışmanlık görevlerini yürütüyor. Türlendirme çalışmaları, endokrin bozucu maddelerin tayini, aflatoksin tayini, atomtuzaklama gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdürüyor.