Osmanlı Beyliği (1299-1453) Sempozyumu

Osmanlı Beyliği (1299-1453) Sempozyumu

TÜBA'nın paydaşı olduğu Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu kapsamında 4 Kasım tarihine kadar devam edecek olan “Osmanlı Beyliği (1299-1453)” sempozyumu Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Sempozyumla, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşundan İstanbul'un fethine kadar olan sürecin konunun uzmanları tarafından bütün boyutları ile tartışılması ve bu konudaki bilgilerin güncellenerek yayımlanmasının sağlanması hedefleniyor. Kültür Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi (AÜ) TÜDAM’ın da katkılarıyla AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Oda Konseri Salonu’nda gerçekleşiyor.

Programın açılış konuşmaları Eskişehir Vali Vekili Salih Altun, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i temsilen TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen, A.Ü. Rektör Vekili Prof. Dr. Betül Demirci, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâmil Çolak, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından yapıldı.

Oturum başkanlığını Cüneyt Kanat’ın yaptığı açılış oturumunda Prof. Emecen Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu, TÜBA Şeref Üyesi ve 2018 Uluslararası Akademi Ödülü Sahibi Prof. Dr. Gabor Hamza ise The Concept of The Ottoman Principality başlığında çağrılı konuşmacı olarak yer aldılar.

Üç gün süresince toplam dokuz oturumun düzenlendiği sempozyumda; Osmanlı Beyliği Döneminde Kültürel Ortamdan Erken Osmanlı Tarihinde Üstü Örtülmüş Taht Oyunlarına, Kuruluş Efsanesi: Evliya Çelebi Anlatısında İlk Osmanlılardan Beylikler Dönemi Mesnevilerinde Duygular ve Anne Kültüne değin 35 konu başlığı 37 bilim insanı tarafından detaylandırıldı.

İlgili Fotoğraflar