Keçecizâde İzzet Molla’nın “Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere”si Okurla Buluştu

Keçecizâde İzzet Molla’nın “Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere”si Okurla Buluştu

TÜBA, Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesiyle şimdiye kadar farklı dillerde ve lehçelerde yazılan toplam 43 eseri Türkçeye kazandırdı.

Proje; insanlığın bilgi birikimine katkıda bulunmuş, Türk-İslam bilim ve kültür mirasına ait klâsik eserlerin tıpkıbasımı, transliterasyonu, günümüz Türkçesine çevrilmesi ve yayımlanması yoluyla kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarılarak bilim ve kültür insanlarımız ile gelecek kuşakların yararlanmasına sunma amacını taşıyor. Her aşamada çok sayıda bilim insanının yer aldığı Proje kapsamında yayımlanan son eserlerden Keçecizâde İzzet Molla’nın “Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere”sini ise Prof. Dr. Ahmet Cihan ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çiçekler hazırladı.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vurguladığı gibi “Yaşadığı Devri Dolduran Bir İnsan” Keçecizâde İzzet Molla, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, II. Mahmut tarafından hayata geçirilen devletin değişim ve dönüşüm hamlesinin en önemli fikir mimarlarından biri. Eserde; Keçecizâde İzzet Molla’nın zaman zaman sürgünlerle değişen ilginç hayat hikâyesi, zorlu devlet görevlerini nasıl icra ettiği ve çeşitli konularda yazdığı eserleri ele alınarak onun bir portresi ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Bu portrenin oluşmasında, onun renkli hayatının yanı sıra eserleri içinde dikkatlerden kaçmış son derece önemli olan layihasına odaklanılıyor. İzzet Molla’nın yazmış olduğu ikinci layihası ya da Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere’si; devlet yönetimi, kamu bürokrasisi ve devletin çeşitli alanlarda yeniden organize edilmesi tekliflerini içeren bir öneriler manzumesi. Bir mukaddime ve birbirinden bağımsız on iki bölümden oluşan lâyihada, belli bir mantık silsilesi içerisinde birbiriyle az çok ilgili çeşitli konular ele alınıyor ve bunların çözümlerine dair görüşler ileri sürülüyor. Ayrıca Lâyiha’da devleti reforme ve reorganize edebilmek için malî politikalarla ilgili görüş ve öneriler üzerinde de duruluyor.

Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere’de olduğu gibi TİBKM Projesinin her bir eserinin önemli bir değerlendirme ve hazırlık sürecinden geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TİBKM kapsamında eserlerin gün yüzüne en doğru şekilde çıkabilmesi için emek yoğun bir çaba sarfeden değerlendiren, hazırlayan, çeviren ya da redakte eden herkese Akademi ve ülkemiz adına teşekkürlerini iletti.

Detaylı bilgi için