Dünya Bilim Forumu

Dünya Bilim Forumu

Dünya Bilim Forumu (World Science Forum - WSF) Cape Town'da gerçekleştirildi.

Afrika'da ilk kez gerçekleşen WSF, dünyanın en önemli bilim buluşmaları arasında yer alıyor. Her iki yılda bir gerçekleşen ve dünyanın her yerinden bilim insanlarının yer aldığı bu yıl “Bilimin Sosyal ve Ekonomik Önemi, Etkisi ve Sorumlulukları” başlığını taşıyan Forum; Macar Bilimler Akademisi (Hungarian Academy of Sciences) tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ile iş birliği içinde hazırlandı.

Türkiye’yi temsil eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile TÜBA Üyesi ve Asya Bilim Akademileri ve Dernekleri Birliği (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ve TÜBA Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz'ün katılım sağladığı programa siyaset ve endüstriden 900'den fazla önde gelen bilim insanı, karar verici, sivil toplum temsilcileri ve medya temsilcileri 21. yüzyılda bilimin karşı karşıya olduğu yeni zorluklar hakkındaki görüşlerini ifade etmeleri için kurulan ortak platformda yer aldı.

Forumda; Güney Afrika Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Dr. Blade Nzimande'nin yanı sıra Küresel Genç Akademi (Global Young Academy-GYA) Eş Başkanı Profesör Roula Inglesi-Lotz, Macar Bilimler Akademisi Başkanı Tamás Freund, Afrika Bilimler Akademisi Başkanı Felix Dakora ve Uluslararası Bilim Konseyi Başkanı Sir Peter Gluckman konuştu.

Forum 2022 yılı toplantısında esas olarak küresel tartışmayı teşvik etmeyi, küresel bilim politikası tartışmalarında Afrika liderliğine destek sağlamayı ve toplumsal zorluklara yanıt olarak küresel bilim iş birliği için stratejik bir ortak olarak Güney Afrika'yı teşvik etmeyi hedefliyor.

İlgili Fotoğraflar