Biyokütle Enerjsinde TÜBA Rehberliği

Biyokütle Enerjsinde TÜBA Rehberliği

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nca ardından hazırlanan TÜBA Biyokütle Enerjisi Raporu Türkiye’de yürütülen çok yönlü bilimsel çalışmalar için rehber niteliği taşıyor.

TÜBA-Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli kapsamında, biyokütle enerji sektörünün gelişimine ve kalkınması katkı sağlayabilecek politika yapıcılar, kamu, üniversite ve sanayi gibi paydaşlar bir araya getirildi. Paydaşlar arasında biyokütle enerjisi ile ilgili yeni nesil bilgilerin paylaşımı, iş birliklerin geliştirilmesi, sektörel sorunların çözüm imkanlarının araştırılması gibi önemli amaçlara katkı sağlaması bakımından oldukça ilgi gördü. Çalıştayda sunulan çeşitli bildirilerden de faydalanarak sonuç değerlendirme raporu hazırlandı; yetkililere ve politika yapıcılara sunuldu. Rapor iki temel bölümden oluşuyor, ilk bölümde biyokütle ve biyokütleden elde edilen yakıtlar ve enerji türleri, ikinci bölümde ise Dünya’da ve ülkemizde biyokütle enerjisinin mevcut durumu, potansiyeli ve çeşitli mevzuat ve yönetmelikler hakkında detaylı bilgi veriliyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Enerji Çalışma Grubu’nun Türkiye’nin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine ve stratejik önceliklerinin belirlenmesine katkı sağladığını, etkin ve yetkin bir kurumsal yapı oluşturduğunu kaydetti ve çalışmaların bu doğrultuda yürütüldüğünü ifade etti. Şimdiye kadar konuyla ilgili rapor ve bilimsel makaleler olsa da Raporun kapsamı ve konuyu ele alış biçimi açısından Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyor dedi.

Prof. Şeker şu şekilde devam etti; “Türkiye’nin biyokütle enerji politikalarının oluşturulması ulusal ve uluslararası anlamda ülkemizin biyokütle enerjisi geleceğini olumlu yönde etkileyecek. Gerekli kanuni düzenlemeler, altyapı yatırımlarını ve teknoloji geliştirmeleri ile biyokütle enerjisi yakın gelecekte Türkiye’nin iç enerji pazarında daha etkin bir yere sahip olacak. Özellikle, biyokütleden elde edilen metanol, hidrojen, sentetik doğal gaz gibi alternatif temiz yakıtların pazar payının artması biyokütle kaynaklarının katma değeri yanında sektörel istihdamı da artıracak. Ayrıca, biyokütle kaynaklarının enerjiye dönüştürülmesi için gazlaştırma sistemleri gibi gerekli temiz biyokütle teknolojilerinin pazar payı da artacak. Biyokütle enerjisinin temiz bir enerji kaynağı olması, karbon sıfır ayak izine sahip olması, bol bulunması, ozon tabakasına zararlı ve asit yağmurlarına neden olan çeşitli gazlara neden olmaması ve sürdürülebilir olması en önemli avantajları arasında yer alıyor. Biyokütle enerjisinin kullanımın artması ile diğer yenilenebilir kaynaklarda olduğu gibi ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltılarak genellikle teoride “atık” olarak görülen bu kaynakların milli ekonomiye kazandırılması oldukça değerli olacaktır. Bu sebeplerden dolayı biyokütle enerjisine daha fazla dikkat çekmek ve ülkemizdeki tanınırlığını arttırmak için bu Raporu hazırlamaya kararı aldık.” dedi.

Raporun editörlüğünü üstlenen TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya, TÜBA Enerji Çalışma Grubu üyeleri Prof. Dr. Adnan Midilli ve Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in yanı sıra katkı sunan tüm bilim insanlarına ayrıca teşekkür ettiğini söyledi.

Raporun tamamı