Akademi Üyeleri TÜBA’yı Temsilen Avrupa İklim Konferansı’na Katıldı

Akademi Üyeleri TÜBA’yı Temsilen Avrupa İklim Konferansı’na Katıldı

TÜBA’nın ikili iş birliği içinde olduğu Polonya Bilimler Akademisi ve Alman Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina’nın ortaklığıyla  15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa İklim Konferansı (European Climate Conference-ECC) Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirildi. Konferansa TÜBA’yı temsilen Akademi Asli Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile TÜBA Genç Akademi Temsilcisi Dr. Mürsel Doğrul katıldı.

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Aydın, ECC’nin iklim değişikliğini farklı bakış açılarıyla derinlemesine ele alması açısından son derece değerli olduğunu ifade etti ve “Dünyamızda doğal kaynaklar hızla azalıyor, bu yüzden pratik ve çözüm içeren bilimsel çalışmaların, hızlı bilgi alışverişinin, bütüncül ve disiplinler arası anlamda ortak hareket etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.  TÜBA heyeti Polonya Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Marek Konarzewski ve eski başkanı Prof. Dr. Jerzy Duszyński’ye, Leopoldina Başkanı Prof. Dr. Gerald Hau’ya TÜBA tarafından hazırlanan ve yayımlanan "G8-G20 Joint Statements from Science Academies to World Leaders" (G8-G20 Bilim Akademilerinden Dünya Liderlerine Ortak Açıklama) adlı yayını takdim etti.

Çalışmalarında altyapı yönetimi, atık yönetimi, çevre mühendisliği ve teknolojisi, su temini, arıtma ve kirlilik konularına odaklanan TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü  Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Konferansın “İklim Değişikliğinde Bölgesel Çeşitlilik: Politika ve İş Dünyası” başlıklı yuvarlak masa oturumuna katkı sağladı. Konferans programında ayrıca Avrupa’da iklim değişikliğinin yarattığı iş dünyasındaki sektörel değişimler, tarım ve tarım arazilerinin kullanımı, endüstri ve enerji, su ve ekosistem, alt yapı mobilizasyon ve ortaya çıkan riskler de başlık olarak önemli bir yer tuttu.

Konferans, iklim araştırmalarına ilişkin en son verileri ve görüşleri paylaşma, konuyla ilgili dönüşümleri ve değişiklikleri iş dünyası bağlamında sektörel anlamda incelemek üzere Avrupa kıtasının dört bir yanından alanın önde gelen uzmanlarını, ulusal akademilerin ve küresel bilim kuruluşların temsilcilerini bir araya getirdi. ECC ile Avrupa’nın bölgesel çeşitliliği dolayısıyla ortaya çıkan bölgesel olarak farklı yaklaşımları göz önünde bulunduruldu, Avrupa'daki iklim değişikliğini değerlendirilerek disiplinler arası araştırmalar ile toplum arasında köprü kurmak üzere çalışıldı. Bu bağlamda iklim değişikliği konusunda halkın okuryazarlığını artıracağı düşünülen, bilimsel önerileri içeren yayın hazırlanması da planlamaya dahil edildi.