AASSA&PAS “Pandemic Preparedness: Science and Countermeasures” Çalıştayı

AASSA&PAS “Pandemic Preparedness: Science and Countermeasures” Çalıştayı

Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (The Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA) ve Pakistan Bilimler Akademisi’nin (Pakistan Academy of Science – PAS) “Pandemic Preparedness: Science and Countermeasures” Çalıştayı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katılımıyla 27 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Academy of Sciences Malaysia (ASM), National Academy of Young Scientists (NAYS), Korean Academy of Science and Technology (KAST), InterAcademy Partnership (IAP) iş birliğiyle düzenlenen Çalıştay’ın açılış konuşmasını PAS Başkanı Prof. Khalid Mahmood Khan ve AASSA Başkanı Prof. Yoo Hang Kim yaptı. AASSA’nın Seçilmiş Başkanı Prof. Dato Dr. Khairul Anuar Bin Abdullah ise AASSA’nın gelecekteki faaliyet planları hakkında bilgi verdi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Pandemi (Sustainable Development Goals and Pandemics) oturumunda konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise “Pandemide İşbirliği Açısından Bilim Akademilerinin Rolü” (The Role of Science Academies in terms of Cooperation in Pandemics) başlıklı sunumununda TÜBA’nın Covid-19 süreci boyunca konu hakkında çalıştay ve yayınlara ağırlık verdiğini, farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptığını ifade etti. Pandemik krizin, aşı savaşlarının, toplumlar, devletler genel olarak insanlık için bir sınav olduğunu vurguladı. Aslında insanoğlunun tüm bunları yaşamasının hiç de şaşırtıcı olmadığını dile getiren Şeker sözlerine şu şekilde devam etti: “Ekolojik dengenin bozulması biyolojik çeşitliliğin azalmasına, kaynakların dengesiz dağılımına sebep oldu. Sanayileşme ve kentleşme sonucunda doğal yaşamdan kopmamız üretim alanlarımızı daralttı. Bu durum ticari kaygılar sonucunda insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden farklı üretim ve stoklama yöntemlerini ve üretim tekniklerini ortaya çıkardı. İnsanların statüleri, gelirleri ya da sınıfsal farklılıkları tamamen ortadan kalktı, pandemi karşında tüm dünya eşitlendi. Türkiye'nin milli akademisi olarak TÜBA, küresel salgının başlangıcından itibaren çeşitli araştırmalar ve duyurular yaptı. TÜBA üyeleri, COVID-19 ile mücadele için Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu’nda ve bu salgınla ilgili birçok farklı projede yer aldı. TÜBA prensip olarak multidisipliner ve tematik metotlarla çalışıyor; farklı konu başlıkları altında birçok eserin yayımladı ve yayımlanmasını teşvik etti. Sosyal medya ve benzeri kanallardaki yanlış bilgiler, COVID-19 Pandemisi ile mücadeleyi olumsuz etkiledi. Covid-19 hakkında bilgi kirliliğinin yaşandığı bu dönemde bilim insanları aracılığıyla doğru bilgi aktarmak için çalışmalar yürüttü. Bu noktada TÜBA, sosyal medya hesapları üzerinden bilimsel raporlar, kitaplar ve bilgi paylaşımı yoluyla güvenilir veri akışına katkı sağladı.” dedi. TÜBA’nın yayınları, raporları vb. çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Prof. Şeker, sözlerini veri güvenliğinin önemi üzerinde durarak sürdürdü; veri paylaşımı, güvenilir veri sağlama ve bilgi güvenliği bilim alanında zor bir konu olarak gündemde olduğunu ifade etti, COVID-19'dan kurtulmak üzere sunulan önerilerin güvenilir, uygulanabilir, objektif ve insani değerlere uygun olması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Çalıştay’da; Nepal’den Prof. Dr. Anjana Singh “COVID-19 Salgınının Nepal'deki Kadınlar Üzerindeki Etkisine Bir Bakış” (Impact of COVID-19 Pandemic on Women in Nepal: A Glimpse), Dr. Muhammad Ali “COVID-19 Salgını ve diğer ortak Salgınlar: Gelişmekte Olan Ülkelerde Aşırı Yüklenilen Sağlık Sistemi İçin Bir Zorluk” (COVID-19 Pandemic and other co-Epidemics: A Challenge for the Overburdened Healthcare System in Developing Countries), Prof. Dr. Mushtaq Ahmad “Bitkisel İçeceklerle Pandemi Hastalıklarına Alternatif Tedaviler” (Alternative Therapies for Pandemic Diseases using Herbal Drinks), Prof. Dr. Farkhanda Manzoor Dugal “Lahor İkliminin COVID-19 Vakaları Üzerindeki Etkisini Araştırmak İçin Bir Değerlendirme Yönteminin Geliştirilmesi” (Development of an Assessment Method for Investigating the Impact of Climate of Lahore on Confirmed Cases of COVID-19) hakkında konuşurken, daha pek çok bilim insanı farklı konu başlıklarını masaya yatırdı.