Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu
2021
ISBN: 978-605-2249-67-3
Prof. Dr. Erol Özvar
Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Cihan, Prof. Dr. Özlem Deniz Yılmaz