Dîvân-ı Hafî
2021
ISBN: 978-605-2249-66-6
Prof. Dr. Nihat Öztoprak
Doç. Dr. Ersen Ersoy