Yerleşme Bilimleri  Çalışmaları için Öngörüler
2006
ISBN: 975-8593-92-7