Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi Önerisi
2004
ISBN: 975-8593-52-8