Türkiye’de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı Raporu
July 2020
ISBN: 978-605-2249-49-9
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. İzzet Öztürk