Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri
2002
ISBN: 975-8593-31-5