TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
2017
ISBN: 978-9944-252-90-4
Prof. Dr. Taner Demirer, Prof. Dr. Kazım Şahin