Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
2006
ISBN: 975-8593-81-1