6. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
June 4, 2020
ISBN: 978-605-2249-43-7
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut, Öğr. Gör. Mürsel Doğrul