Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi
2002
ISBN: 975-8593-13-7
Dr. Sema Tutar Pişkinsüt